Chủ tịch Hà Nội sẽ đối thoại với tổ chức, cá nhân về lĩnh vực đất đai

Ngày 28/10/2022, tại Trụ sở UBND thành phố Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh- Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ chủ trì điều hành Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo đó, dự kiến, ngày 28/10/2022, tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội (12 Lê Lai, Hoàn Kiếm), Chủ tịch UBND Thành phố sẽ chủ trì điều hành Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

UBND TP Hà Nội lưu ý, hội nghị không đối thoại những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Nội dung đối thoại nhằm thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.  
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh.  

Hội nghị nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành phố.

Hội nghị đối thoại được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu UBND các quận, huyện, thị xã. Những phản ánh, kiến nghị trực tiếp tại hội nghị đối thoại nếu chưa thể giải đáp ngay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội sẽ giao các sở chuyên ngành có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cụ thể; những phản ánh, kiến nghị vượt thẩm quyền, đơn vị tiếp thu, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, chuyển các sở, ban, ngành thuộc thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu trả lời, giải quyết theo thẩm quyền để phục vụ hội nghị.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố thông báo rộng rãi nội dung kế hoạch này trên Cổng thông tin điện tử của các đơn vị và của Thành phố.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý có các hình thức thông tin phù hợp để tổ chức, cá nhân biết, kịp thời gửi thông tin kiến nghị, đề xuất và tham dự.

Hà Anh

Theo Doanh nghiệp Việt Nam