Chứng khoán APG, FLC Stone bị xử phạt

Ngày 17/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán APG. Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone cũng bị phạt vi phạm hành chính tương tự.

DNVN - Ngày 17/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán APG. Trước đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone cũng bị phạt vi phạm hành chính tương tự.

Chứng khoán APG có địa chỉ tại tầng 5, tòa nhà Grand Building, 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bị phạt 85 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động.

Cụ thể, chứng khoán APG không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty trong giai đoạn từ ngày 22/8/2018 đến ngày 27/11/2020.

Quyết định xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2022,chứng khoán APG bị UBCKNN phạt gần 1 tỷ đồng bởi hàng loạt các sai phạm, như: Lập, xác nhận hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến có thông tin không chính xác; Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật; Không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ; Báo cáo có nội dung sai lệch; Vi phạm quy định về hạn chế cho vay và Sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chứng khoán APG, FLC Stone bị xử phạt - Ảnh 1Chứng khoán APG và FLC Stone bị phạt 255 triệu đồng.

Ngày 16/1, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (FLC Stone - mã chứng khoán: AMD), trụ sở chính tại tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bị UBCKNN ra quyết định xử phạt.

Quyết định chỉ rõ, phạt 100 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Lý do UBCKNN đưa ra là, FLC Stone không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, cụ thể:

FLC Stone không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) và của FLC Stone đối với những tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 24/09/2021/NQ-HĐQT về việc sử dụng tài sản bên thứ 3 (liên quan đến ông Lã Quý Hiển – Thành viên HĐQT) làm tài sản đảm bảo vay tại ngân hàng; Báo cáo tài chính (BCTC) soát xét 6 tháng đầu năm 2022; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của HSX và của công ty Báo cáo thường niên năm 2021.

Tiếp đó, phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP với các tài liệu sau:

Tại BCTC riêng năm 2020, năm 2021 đã kiểm toán: FLC Stone không thuyết minh về các bên liên quan với công ty, giao dịch với các bên liên quan của người nội bộ công ty, giao dịch với công ty con của FLC Stone; Báo cáo quản trị công ty năm 2020, năm 2021 có nội dung không đầy đủ theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tổng số tiền chứng khoán APG và FLC Stone bị phạt lần này là 255 triệu đồng.

Long Khánh

Theo Doanh nghiệp Việt Nam