Chứng khoán Dầu khí PSI bị phạt

Do không thực hiện đối với thông tin cần phải báo cáo theo quy định pháp luật, Chứng khoán Dầu khí (mã PSI) bị phạt 85 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (trụ sở chính tại tầng 2, Tòa nhà Ha Noi Tourist số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cụ thể, phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Quyết định cho thấy, Hội đồng quản trị PSI không báo cáo UBCKNN về phương án khắc phục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày không đáp ứng điều kiện quy định duy trì điều kiện cấp phép.

PSI được thành lập năm 2006 với số vốn điều lệ ban đầu 150 tỷ đồng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán. PSI được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 7/2010.

Báo cáo kết quả kinh doanh của PSI cho thấy, doanh thu đến từ hoạt động môi giới giảm mạnh chỉ đạt 69 tỷ đồng năm 2022 (128 tỷ đồng năm 2021). Bên cạnh đó, số dư ký quỹ của khách hàng để giao dịch chứng khoán cũng giảm từ 548 tỷ đồng năm 2021 xuống còn 377 tỷ đồng năm 2022.

Kết thúc năm 2022, lợi nhuận của PSI ghi nhận đạt 26,5 tỷ đồng, giảm 24,5% so với năm trước.

Nhị Hà

Theo Doanh nghiệp Việt Nam