Chứng khoán SMARTMIND suy giảm mạnh cả doanh thu và lợi nhuận

Công ty cổ phần Chứng khoán SMARTMIND mới công bố Báo cáo tài chính Quý 4/2023. Theo đó, hoạt động kinh doanh năm 2023 giảm mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận.

Về hoạt động kinh doanh Quý IV/2023 ghi nhận doanh thu hoạt động ở mức 46,6 tỷ trong khi cùng kỳ năm 2022 là âm 9 tỷ đồng; chi phí hoạt động ở mức gần 877 triệu đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, chi phí quản lý công ty tăng bất ngờ đạt 25,8 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần cùng kỳ năm 2022.

Theo đó lợi nhuận Quý IV/2023 đạt gần 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là âm 18,8 tỷ đồng.

Luỹ kế từ đầu năm 2023, SMARTMIND ghi nhận doanh thu từ các tài sản tài chính, môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, doanh thu hoạt động khác chỉ đạt 217 tỷ đồng, giảm 70% so với năm 2022. Doanh thu này giảm mạnh là do doanh thu môi giới giảm hơn 130 tỷ đồng, doanh thu lưu ký chứng khoán giảm 317 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí quản lý, chi phí hoạt động cũng dừng lại ở mức 97,1 tỷ đồng, giảm 65% so với năm 2022.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng, giảm 71% so với năm 2022.

Theo Báo cáo tài chính Quý IV/2023, khối lượng giao dịch thực hiện trong quý này chỉ đạt vỏn vẹn hơn 100 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đó là 1.454 tỷ đồng.

Được biết, tại 31/12/2023, tổng giá trị tài sản tài chính của nhà đầu tư là hơn 19.674 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 là 3.908 tỷ đồng.

Được biết, SMARTMIND là đơn vị tư vấn, lưu ký hàng loạt lô trái phiếu của Công ty TNHH đầu tư Big Gain, Công ty cổ phần Sunshine AM và nhiều công ty con của Tập đoàn Sunshine.

SMARTMIND tiền thân là công ty chứng khoán KS, thành lập từ năm 2006, vốn điều lệ ban đầu hơn 12 tỷ đồng. Công ty là công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn KS Finance (nay là Tập đoàn Real Tech). Đồng thời, Ban lãnh đạo của công ty SMARTMIND cũng là lãnh đạo của Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshines.

Cuối năm 2023, Công ty chứng khoán KS đã đổi tên công ty, thay đổi mẫu dấu, thay đổi địa chỉ website thành “SMARTMIND”. Cũng tại cuối năm 2023, tổng số lao động của doanh nghiệp chỉ là 87 người, giảm 63 người so với năm 2022.

Được biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine đứng ra bảo lãnh thanh toán cho nhiều cá nhân liên quan đến Hợp đồng đặt mua bất động sản của Công ty cổ phần KSHOMES PLUS. Hiện nay, Công ty cổ phần KSHOMES PLUS đang chậm thanh toán gốc, lãi theo cam kết cho các cá nhân này.

Nguyễn Kim

Theo VietnamFinance