Công ty chứng khoán đầu tiên báo lỗ quý IV/2023

Trong quý IV, chi phí quản lý và chi phí quảng cáo khuyến mại tăng đột biến làm JBSV lỗ hơn 10,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 ghi nhận lãi 2 tỷ đồng.

Chi phí tăng đột biến, công ty chứng khoán đầu tiên báo lỗ quý IV
Chi phí tăng đột biến, công ty chứng khoán đầu tiên báo lỗ quý IV

Công ty Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý IV/2023. Doanh thu các hoạt động chứng khoán của công ty trong quý cuối năm đạt hơn 26 tỷ đồng, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chiếm phần lớn là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (10,7 tỷ đồng) và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (12,15 tỷ đồng).

Doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ, tuy nhiên JBSV lại bất ngờ báo lỗ sau thuế hơn 10,8 tỷ đồng, cùng kỳ ghi nhận lãi 2 tỷ đồng.

Nguyên nhân đến từ việc công ty chứng khoán này ghi nhận các loại chi phí tăng đột biến so với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí hoạt động trong quý IV tăng 40,3% so với cùng kỳ, đạt 3,9 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 918%, đạt 3,4 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 140%, đạt 29,8 tỷ đồng; chi phí khác đạt 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không phát sinh.

Theo giải trình của JBSV, đây là chi phí quản lý và chi phí quảng cáo khuyến mại mà công ty đã mạnh tay chi trong kỳ, dẫn đến khoản lỗ ghi nhận trong quý cuối năm.

Còn theo thuyết minh báo cáo tài chính, xét riêng khoản chi phí lớn nhất của JBSV trong quý IV là chi phí quản lý, công ty đã chi phần lớn cho lương và phúc lợi (10,6 tỷ đồng, tăng 43,6% so với cùng kỳ), chi phí dịch vụ mua ngoài (5,5 tỷ đồng, tăng gấp 3,9 lần), chi phí khác (7,1 tỷ đồng, tăng gấp 8,3 lần),…

Luỹ kế cả năm 2023, doanh thu các hoạt động của JBSV đạt 109 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với mức thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 4,3 tỷ đồng, giảm 84% do chi phí tăng mạnh.

Tính đến thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của JBSV đạt 1.202 tỷ đồng, tăng 21% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt hơn 342 tỷ đồng, gấp 17 lần đầu năm, các khoản đầu tư giữ tới ngày đáo hạn (HTM) đạt 467 tỷ đồng, giảm 33%.

Hải Đường

Theo VietnamFinance