Chuyển hơn 16ha đất trồng lúa để làm tuyến đường gần 1.500 tỷ tại Vĩnh Long

Dự án đường từ Quốc lộ 53 – khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) - đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1 có tổng chiều dài tuyến khoảng 14.760m, với tổng mức đầu tư 1.493 tỷ đồng. Dự án nằm trên các địa bàn thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ và huyện Tam Bình thuộc tỉnh Vĩnh Long.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa chấp thuận cho UBND tỉnh Vĩnh Long quyết định chuyển mục đích sử dụng 16,81ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đường từ Quốc lộ 53 - khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) - đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ.

Phó thủ tướng cũng lưu ý UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà giao UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các quy định của Chính phủ.

"UBND tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai; về quyết định và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đường từ Quốc lộ 53 - khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) - đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, dự án đường từ Quốc lộ 53 – khu công nghiệp Hòa Phú (Đường tỉnh 909B) - đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1 được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 3/2022. Dự án có tổng chiều dài tuyến 14.760m, trong đó tuyến chính dài khoảng 12.160m và tuyến nhánh dài khoảng 2.600m.

Tổng mức đầu tư dự án này khoảng 1.493 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 807 tỷ đồng, bồi hoàn hỗ trợ tái định cư khoảng 477 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khoảng 39 tỷ đồng… Về nguồn vốn cho dự án, ngân sách trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021- 2025 là 1.000 tỷ đồng và số còn lại là từ ngân sách địa phương.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 53 – khu công nghiệp Hòa Phú (ĐT.909B) - đường Phú Lộc Bầu Gốc - Quốc lộ 1, tỉnh Vĩnh Long nhằm từng bước mở rộng, phát triển hoàn chỉnh, bền vững kết cấu hạ tầng giao thông; tạo trục hành lang phát triển đô thị, công nghiệp mới theo quy hoạch cho TP. Vĩnh Long.

Hoàng Sơn

Theo VietnamFinance