CII 'cài số lùi': 2022 lãi hơn 1.000 tỷ, 2023 tự cắt giảm 50% lợi nhuận

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu mục tiêu đạt 5.155 tỷ đồng, tổng chi phí 4.673 tỷ đồng.

Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (chưa trừ lợi thế thương mại) mục tiêu đạt 469 tỷ đồng, giảm 50% so với kết quả thực hiện năm 2022.

Công ty cũng dự kiến chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 14% và cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%. Các kế hoạch sẽ được trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 26/4 tới đây.

Được biết, CII đã có một năm 2022 khá rực rỡ với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng, lập các kỷ lục.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CII, quý IV/2022, doanh thu thuần của công ty đạt 1.865 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý có doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử CII (chỉ sau quý IV/2020 và quý III/2022).

Với doanh thu “khủng”, lợi nhuận gộp đạt 302 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của CII đạt 5.755 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước và trở thành năm có doanh thu cao nhất trong lịch sử CII.

Cơ cấu doanh thu cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ của mảng kinh doanh bất động sản với doanh thu 3.662 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần, bên cạnh đó là mảng thu phí giao thông với doanh thu 1.444 tỷ đồng, tăng 53%.

Doanh thu tăng mạnh là cơ sở để lợi nhuận gộp tăng 63%, đạt 1.343 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp năm 2022 chỉ đạt 23,3%, giảm đáng kể so với mức 28,7% của năm trước. Riêng biên lợi nhuận gộp của mảng kinh doanh bất động sản là 15,75%, mảng thu phí giao thông là 62,67%.

Trong năm 2022, hoạt động tài chính là điểm sáng với doanh thu 1.529 tỷ đồng, tăng 43%, chủ yếu do tăng lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính (đạt 810 tỷ đồng, tăng gấp 7,7 lần) và lãi từ các khoản hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn, tiền gửi và trái phiếu (666 tỷ đồng, tăng 69%).

Bên cạnh đó, CII cũng có 80 tỷ đồng lợi nhuận trong công ty liên doanh liên kết, tăng gấp 14 lần.

Nhờ vậy, công ty dư sức trang trải các loại chi phí (chi phí tài chính 1.359 tỷ đồng, chi phí bán hàng 77 tỷ đồng, chi phí quản lý 463 tỷ đồng) để kết lại năm 2022 với lợi nhuận trước thuế 1.057 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 896 tỷ đồng – đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ so với năm trước đó (lỗ sau thuế 242 tỷ đồng).

Đây cũng là năm có lợi nhuận cao thứ ba trong lịch sử CII (sau 2017 và 2016) và tất nhiên là năm có lợi nhuận tốt nhất từ 2018 trở lại đây.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của CII đạt 28.595 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự gia tăng mạnh của các khoản phải thu, đạt 10.519 tỷ đồng, chiếm 36% tổng tài sản; trong đó: các khoản phải thu ngắn hạn 4.617 tỷ đồng, tăng 5%; các khoản phải thu dài hạn đạt 5.902 tỷ đồng, tăng 60%.

CII thuyết minh có 228 tỷ đồng nợ xấu và dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 171 tỷ đồng.

Hàng tồn kho trong năm 2022 đã giảm 64%, còn 1.640 tỷ đồng. Trong đó, có 1.079 tỷ đồng là bất động sản hoàn thành chờ bán gồm: dự án khu nhà ở chung cư tại lô 3.15 (617 tỷ đồng), dự án khu nhà ở chung cư tại 152 Điện Biên Phủ (370 tỷ đồng), dự án khu nhà ở chung cư tại lô 3.2 (92 tỷ đồng).

Bảo Duy

Theo VietnamFinance