Cổ phiếu AGM, HPX, IBC, TGG, TTB bị đình chỉ giao dịch từ 18/9

Các cổ phiếu trên bị đình chỉ giao dịch từ 18/9 do tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch

 

Cổ phiếu AGM, HPX, IBC, TGG, TTB bị đình chỉ giao dịch từ 18/9 - Ảnh 1

Các cổ phiếu AGM, HPX, IBC, TGG, TTB đều giảm rất sâu trong thời gian vừa qua và bốc hơi 17.853 tỷ đồng so với đỉnh lịch sử.

Ngày 11/9/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) ra 5 quyết định về việc chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu AGM của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang, HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát, IBC của CTCP Đầu tư Apex Holdings, TGG của CTCP The Golden Group, TTB của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ.

Lý do, tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Được biết, cổ phiếu AGM, HPX, IBC, TGG, TTB đều bị chuyển từ diện diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ 23/5/2023 do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Trong các cổ phiếu này có AGM và TGG từng nằm trong hệ sinh thái Louis của Đỗ Thành Nhân đã bị phạt 5,5 năm tù với tội danh Thao túng thị trường chứng khoán. TTB có Chủ tịch HĐQT Phùng Văn Bộ và Tổng Giám đốc Phùng Văn Thái bị khởi tố về tội danh cố ý công bố thông tin sai lệch về chứng khoán.

Đối với HPX và IBC, Chủ tịch HĐQT là ông Đỗ Quý Hải và Nguyễn Ngọc Thủy liên tục bị các công ty chứng khoán bán giải chấp chứng khoán bên cạnh là công ty đang có các khoản nợ trái phiếu với giá trị lớn, vượt khả năng chi trả.

Tình trạng cổ phiếu AGM của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex)

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) cho biết đã tổ chức hội nghị chủ sở hữu trái phiếu bằng hình thức trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết chủ sở hữu trái phiếu về việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu và những vấn đề khác. Sau các hội nghị, Angimex và công ty kiểm toán đã cập nhật những kết luận của nghị quyết vào báo cáo tài chính kiểm toán.

Tuy nhiên, do thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 nên phải thêm thời gian cho công ty kiểm toán mới là Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt thực hiện việc rà soát lại các số liệu dẫn đến chậm việc phát hành báo cáo tài chính kiểm toán.

Đến 24/8/2023, Angimex đã hoàn tất ký phát hành báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và đã thực hiện công bố thông tin vào ngày 25/8/2023.

Đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2023, Angimex xin gia hạn trễ nhất đến 15/10/2023.

Đóng cửa ngày 12/9/2023, cổ phiếu AGM của Angimex đang ở mức 7.790 đồng/cổ phiếu, giảm 18,8% từ đầu năm đến nay và giảm 87,6% so với đỉnh lịch sử được thiết lập trong năm 2022. So với đỉnh lịch sử, vốn hóa của Angimex đã bốc hơi 1.005 tỷ đồng.

Tình trạng cổ phiếu HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Investment)

Ngày 5/9/2023, Hải Phát Investment đã công bố báo cáo thường niên 2022, báo cáo tài chính kiểm toán 2022 được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam nhưng chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (công ty dự kiến tổ chức vào 21/10/2023). Đến 11/9/2023, công ty công bố báo cáo tài chính bán niên được soát xét năm 2023.

Đóng cửa 12/9/2023, cổ phiếu HPX đạt 6.330 đồng/cổ phiếu, tăng 37,6% so với đầu năm nhưng còn giảm 84,4% so với đỉnh lịch sử được thiết lập vào năm 2021. Ở mức giá hiện tại, vốn hóa của Hải Phát Investment đạt 1.925 tỷ đồng và bị bốc hơi 10.393 tỷ đồng kể từ đỉnh lịch sử.

Tình trạng cổ phiếu IBC của CTCP Đầu tư Apax Holdings

Ngày 8/6/2023, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Thủy (shark Thủy) giải trình, Apax Holdings đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để hoàn thành các báo cáo sớm nhất và hứa trong năm 2024, công ty sẽ nghiêm chỉnh chấp hành quy định về việc công bố các thông tin đúng hạn.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, CTCP Đầu tư Apax Holdings chưa công bố báo cáo tài chính quý 1/2023, quý 2/2023, báo cáo tài chính kiểm toán 2022, báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023, báo cáo thường niên 2022, báo cáo tình hình quản trị công ty 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời công ty cũng chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Đóng cửa 12/9/2023, cổ phiếu IBC đạt 2.190 đồng/cổ phiếu, giảm 20,7% so với đầu năm và giảm 91,9% so với đỉnh lịch sử được thiết lập vào 2017. Hiện nay, vốn hóa công ty ở mức 182 tỷ đồng, bốc hơi 2.058 tỷ đồng so với đỉnh lịch sử.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT Apax Holdings.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT Apax Holdings.

Tình trạng cổ phiếu TGG của CTCP The Golden Group

The Golden Group đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 2 thành công. Tuy nhiên, công ty chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022 và soát xét bán niên 2023.

Cuối tháng 4/2023, The Golden Group đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, dự kiến công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2022 vào tháng 8 nhưng đến nay chưa thể phát hành.

Đối với báo cáo soát xét bán niên 2023, The Golden Group cho rằng công ty đang tiến hành tìm kiếm thỏa thuận với các công ty kiểm toán. Công ty xin gia hạn đến 15/10/2023 nhưng không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý.

Cổ phiếu TGG đang ở mức 2.930 đồng/cổ phiếu, giảm 20,4% trong năm nay và giảm 96,2% so với đỉnh lịch sử được thiết lập vào năm 2021. Ở mức giá hiện tại, vốn hóa công ty đạt 86 tỷ đồng và bốc hơi 2.033 tỷ đồng từ đỉnh lịch sử.

Tình trạng cổ phiếu TTB của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ

Cổ phiếu TTB bị đình chỉ giao dịch từ 7/7/2023. Từ đó đến nay, cổ đông của Tập đoàn Tiến Bộ “bất lực” không thể mua, bán cổ phiếu TTB.

Hiện tại, Tập đoàn Tiến Bộ chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và soát xét bán niên 2023, báo cáo thường niên. Đồng thời công ty cũng chưa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (dự kiến tổ chức vào 26/9/2023).

Đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ngày 6/7/2023, cổ phiếu TTB đạt 1.830 đồng/cổ phiếu, giảm 54,9% so với đầu năm và giảm 92,7% so với đỉnh lịch sử được thiết lập vào năm 2019. Ở mức giá hiện tại, vốn hóa của công ty đạt 186 tỷ đồng, bốc hơi 2.364 tỷ đồng so với đỉnh lịch sử.

Trước thông tin bị đình chỉ giao dịch, các cổ phiếu AGM, HPX, IBC, TGG đều đồng loạt giảm hết biên độ cho phép với dư bán hàng chục triệu cổ phiếu tại giá sàn nhưng thiếu vắng người mua.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống