Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 30/11: PNJ, QNS và CTG

SSI dự báo lợi nhuận ròng của PNJ giai đoạn 2023 - 2024 lần lượt đạt 1,85 nghìn tỷ đồng và 2,17 nghìn tỷ đồng. Với P/E mục tiêu không đổi là 16x dựa trên ước tính lợi nhuận điều chỉnh năm 2024, SSI nâng giá mục tiêu 1 năm lên 96.200 đồng và duy trì khuyến nghị khả quan (tiềm năng tăng giá là 21,6%).

PNJ: SSI khuyến nghị khả quan

Trong quý III/2023, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ)  công bố doanh thu thuần giảm 6% so với cùng kỳ nhưng vẫn giữ được lợi nhuận ròng đi ngang so với cùng kỳ nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện. Trong tháng 10/2023, doanh thu thuần tăng trưởng dương trở lại (tăng 2% so với cùng kỳ), trong đó doanh thu bán lẻ tăng 4% so với cùng kỳ.

Công ty chứng khoán SSI lưu ý rằng doanh thu bán lẻ trong tháng 10/2022 ghi nhận mức nền cao (tăng 47% so với mức trung bình giai đoạn 2020-2021). Do đó, SSI cho rằng doanh thu bán lẻ tăng 4% so với cùng kỳ trong tháng 10/2023 là điều đáng khích lệ. Trong khi đó, lợi nhuận ròng tăng 32% so với cùng kỳ nhờ biên lợi nhuận gộp được cải thiện và chi phí thuế doanh nghiệp trở về mức bình thường so với mức cao so với năm trước. Trong khi mức tiêu thụ trang sức nói chung có thể vẫn cần thời gian để phục hồi, doanh thu bán lẻ của PNJ đã tăng trưởng trở lại trước khi thị trường phục hồi nhờ giành thêm được thị phần từ các chiến lược dài hạn như nhắm đến nhóm khách hàng trẻ hơn và khởi xướng chiến dịch cầu hôn tại Việt Nam.

Hiện tại, SSI dự báo lợi nhuận ròng của PNJ giai đoạn 2023-2024 lần lượt đạt 1,85 nghìn tỷ đồng (tăng 2,6% so với cùng kỳ, từ 1,84 nghìn tỷ đồng) và 2,17 nghìn tỷ đồng (tăng 17,2% so với cùng kỳ, từ 2,04 nghìn tỷ đồng). Với P/E mục tiêu không đổi là 16x dựa trên ước tính lợi nhuận điều chỉnh năm 2024, SSI nâng giá mục tiêu 1 năm lên 96.200 đồng (từ 90.200 đồng) và duy trì khuyến nghị khả quan (tiềm năng tăng giá là 21,6%).

QNS: VDSC khuyến nghị mua

Quý III 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) lần lượt đạt 2.467 tỷ đồng (giảm 21,7% so với quý trước; tăng 7,3% so với cùng kỳ) và 506 tỷ đồng (giảm 28,9% so với quý trước; tăng 59,9% so với cùng kỳ). Doanh thu giảm so với quý trước do sự sụt giảm sản lượng đường bán ra. Lợi nhuận ròng tăng 60% so với cùng kỳ nhờ biên lợi nhuận cải thiện, được dẫn dắt bởi giá đường tăng.

Tổng doanh thu và lợi nhuận ròng lũy kế trong 10T2023 đạt lần lượt 8.800 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ) và 1.695 tỷ đồng (tăng 74% so với cùng kỳ). Sản lượng bán ra cao hơn kỳ vọng của Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC). Vì thế, VDSC điều chỉnh dự phóng sản lượng đường bán ra cho giai đoạn 2023/2024 lên 240.000/218.160 tấn.

Doanh thu dự phóng giai đoạn 2023/2024 điều chỉnh lên 10.806/10.975 tỷ đồng (tăng 30,8%/tăng 1,6% so với cùng kỳ). Lợi nhuận ròng ước tính được điều chỉnh lên 2.019 tỷ đồng (tăng 57,2% so với cùng kỳ) cho 2023 và 2.026 tỷ đồng (tăng 0,4% so với cùng kỳ) cho 2024 từ lợi nhuận ròng dự phóng 2023/2024 trước đó 1.960/1.886 tỷ đồng. EPS dự phóng giai đoạn 2023/2024 mới tương ứng là 6.564/6.588 đồng (tăng 55,6%/tăng 0,4% so với cùng kỳ).

Kết hợp mô hình định giá FCFE (50%) và SOTP (50%), VDSC tăng giá mục tiêu của QNS lên 54.000 đồng, tương ứng với P/E giai đoạn 2023/2024 đạt 8,2/8,2x. Cùng với cổ tức tiền mặt 4.000 đồng, lợi nhuận kỳ vọng 12 tháng là tăng 27,2% so với giá đóng cửa 28/11/2023, tương ứng với khuyến nghị mua.

CTG: Vietcap khuyến nghị mua

Công ty Cổ phần chứng khoán Vietcap điều chỉnh giảm 2,0% giá mục tiêu xuống 39.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị mua cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HoSE: CTG).

Giá mục tiêu giảm chủ yếu do Vietcap giảm 6,2% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 (tương ứng -7,8%/-8,7%/-8,3%/-4,4%/-4,1% vào các năm 2023/24/25/26/27), điều này được bù đắp một phần bởi: tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024 và Vietcap điều chỉnh giảm giả định chi phí vốn chủ sở hữu của CTG từ 14,6% xuống 14,5% do cập nhật hệ số beta. Vietcap duy trì giả định P/B mục tiêu ở mức 1,30 lần.

Vietcap điều chỉnh giảm dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 là do Vietcap giảm 2,0% dự báo tổng thu nhập từ lãi (NII) sau khi Vietcap điều chỉnh giảm giả định NIM trung bình từ 3,11% xuống 3,05%, dự báo tổng chi phí dự phòng tăng 5,4% và dự báo tổng thu nhập ròng khác giảm 6,4% sau giả định thận trọng hơn của Vietcap về thu nhập thu hồi từ các khoản nợ xấu đã xử lý. Những điều này được bù đắp một phần bởi mức tăng 9,5% trong tổng thu nhập phí ròng (NFI) (bao gồm cả lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối).

Minh Tuệ

Theo VietnamFinance