Đà Nẵng: Khơi thông vướng mắc để đón “đại bàng” xây "tổ" tại các khu công nghiệp mới

Việc triển khai xây dựng các khu công nghiệp (KCN) mới để xúc tiến kêu gọi các nhà đầu tư lớn vào Đà Nẵng đang gặp nhiều vướng mắc, thời gian chờ đợi phản hồi của cơ quan chức năng cấp Sở, cấp Bộ kéo dài.

Trước tình hình các KCN hiện có trên địa bàn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đón được doanh nghiệp “đại bàng” đóng vai trò dẫn dắt cho nền công nghiệp địa phương, UBND TP Đà Nẵng đã có Quyết định 1321/QĐ-UBND (ngày 22/6/2023) phê duyệt Đề án nghiên cứu kêu gọi, xúc tiến các nhà đầu tư lớn vào các KCN mới (Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh).

Đà Nẵng: Khơi thông vướng mắc để đón “đại bàng” xây "tổ" tại các khu công nghiệp mới - Ảnh 1

Đà Nẵng ngóng Bộ KH&CN hướng dẫn thủ tục mở rộng Khu công nghệ cao đã 1 năm nay.

Đối với KCN Hòa Ninh, BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng (DHPIZA) cho biết, ngày 8/2, Sở NNPTNT Đà Nẵng có báo cáo kết quả rà soát 3 loại rừng trên địa bàn. Trên cơ sở đó, ngày 23/6, DHPIZA có Tờ trình 13673/TTr-BQL đề nghị thẩm định hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng (CMĐSDR) theo yêu cầu của Bộ NN&PTNT.

Ngày 30/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản 1681/UBND-KT chỉ đạo việc thẩm định hồ sơ trình xin chủ trương CMĐSDR sang mục đích khác để thực hiện dự án KCN Hòa Ninh. Tuy nhiên cho đến nay Sở NN&PTNT Đà Nẵng vẫn chưa hoàn thành thủ tục để gửi Bộ NN&PTNT thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Theo Sở NN&PTNT Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Sở đã có văn bản 2709/SNN-QLCL ngày 6/7 gửi các đơn vị đề nghị có ý kiến trước ngày 17/7. Tuy nhiên đến ngày 31/7, Sở NN&PTNT Đà Nẵng vẫn chưa nhận được ý kiến của Sở TN&MT, Sở Xây dựng và UBND huyện Hòa Vang.

Đây là thủ tục hồ sơ 1 cửa thuộc thẩm quyền của UBND TP Đà Nẵng và là dự án nằm trong danh mục ưu tiên đầu tư trên địa bàn. Do đó tại văn bản 3078/SNN-QLCL (ngày 31/7), Sở NN&PTNT Đà Nẵng đề nghị Sở TN&MT, Sở Xây dựng và UBND huyện Hòa Vang khẩn trương có ý kiến trước ngày 4/8 để tổng hợp, báo cáo UBND TP Đà Nẵng.

Đối với KCN Hòa Nhơn, ngày 2/7/2022, UBND TP Đà Nẵng có văn bản thống nhất ranh giới chia tách và KCN Hòa Nhơn giảm còn khoảng 237ha. Vấn đề đặt ra hiện nay là đồ án quy hoạch phân khu Trung tâm lõi xanh do BQL dự án Cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng đang thực hiện bị trùng lặp về mặt khối lượng với đồ án quy hoạch phân khu KCN Hòa Nhơn.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo ngày 28/4/2023 của UBND TP Đà Nẵng, DHPIZA đã làm việc với các đơn vị liên quan và có văn bản đề nghị BQL dự án Cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng ưu tiên trích xuất 1 bộ hồ sơ quy hoạch phân khu KCN Hòa Nhơn và các nội dung cần lưu ý khi lập quy hoạch phân khu KCN Hòa Nhơn theo quy định.

Theo DHPIZA, UBND TP Đà Nẵng đã có Quyết định 454/QĐ-UBND (ngày 15/3/2023) phê duyệt việc lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Cầm giai đoạn 2 theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

DHPIZA đã hoàn thành, trình UBND TP Đà Nẵng lấy ý kiến Bộ KH&ĐT về quy trình chi tiết lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức được phê duyệt, thành lập tổ triển khai lựa chọn nhà đầu tư. Đồng thời đề nghị Sở Tài chính bổ sung kinh phí chuẩn bị đầu tư cho dự án.

Đối với KCN hỗ trợ Khu công nghệ cao (KCNC) Đà Nẵng, DHPIZA cho biết, qua làm việc trực tiếp với đơn vị chức năng của Bộ KH&ĐT về căn cứ pháp lý thì việc chuyển đổi khu phụ trợ KCNC thành KCN hỗ trợ KCNC là khó khả thi. DHPIZA đã báo cáo đề xuất phương án chuyển đổi để quản lý, khai thác theo hình thức cụm công nghiệp (thay cho KCN hỗ trợ KCNC Đà Nẵng).

Về việc mở rộng KCNC Đà Nẵng, ngày 23/8/2022, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản lấy ý kiến Bộ KH&CN về thủ tục triển khai đề án. Tuy nhiên đến nay đã qua 1 năm, Bộ KH&CN vẫn chưa có chưa có hướng dẫn.

Hiện BQL các dự án phát triển hạ tầng KCN và công nghệ cao Đà Nẵng đã hoàn thành dự toán lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng công nghệ cao (phần diện tích mở rộng dự án KCNC Đà Nẵng); Sở Xây dựng Đà Nẵng đã phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch.

Cùng với đó, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu, DHPIZA đã trình Sở Xây dựng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí lập quy hoạch. Ngày 19/4/2023, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục có văn bản đề nghị Bộ KH&CN hướng dẫn thủ tục mở rộng KCNC Đà Nẵng.

Ngày 31/7, Trưởng BQL DHPIZA Vũ Quang Hùng cho biết, thực trạng nêu trên khiến cho việc triển khai các KCN mới và mở rộng KCNC Đà Nẵng vẫn đang gặp vướng mắc. Từ nay đến cuối năm 2023, DHPIZA tập trung phấn đấu hoàn thành thủ tục để lựa chọn được nhà đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Cầm giai đoạn 2 theo phương thức đấu thầu rộng rãi đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Hải Châu

Theo Doanh nghiệp Việt Nam