Đà Nẵng rà soát, thống kê quỹ đất tái định cư

Tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2023, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê số lượng quỹ đất tái định cư, nhất là từ các dự án chậm triển khai, dự án chậm bàn giao chưa đưa vào rà soát.

Phiên họp thường kỳ tháng 8/2023, Thường trực HĐND TP đã xem xét tình hình thực hiện Đề án “Quản lý và khai thác quỹ đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý trên địa bàn TP Đà Nẵng”.

Thường trực HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê số lượng quỹ đất tái định cư trên địa bàn.  
Thường trực HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê số lượng quỹ đất tái định cư trên địa bàn.  

Qua đó, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê số lượng quỹ đất tái định cư, nhất là từ các dự án chậm triển khai, dự án chậm bàn giao chưa đưa vào rà soát. Nghiên cứu xây dựng phương án khai thác, sử dụng các lô đất trống bảo đảm mỹ quan đô thị, môi trường. Trong đó, ưu tiên phục vụ mục đích công cộng như làm bãi đỗ xe tĩnh kết hợp công viên vườn dạo…

Đồng thời rà soát, xem xét việc phân cấp quản lý các lô đất trống trong khu dân cư; lưu ý xây dựng quy chế phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương bảo đảm thuận lợi, hiệu quả trong việc quản lý, khai thác các lô đất trống. Rà soát nguồn thu tiền sử dụng đất hàng năm để bảo đảm thực hiện kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu triển khai có hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình đấu giá đất. Lưu ý về việc xác định giá khởi điểm; tiếp tục xem xét, điều chỉnh, rút gọn các thủ tục không cần thiết.

Được biết, ngày 15/8 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã họp, thống nhất phê duyệt phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với hơn 125 lô đất trên địa bàn các quận, huyện. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Sở TN&MT phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các sở ngành liên quan đẩy mạnh hơn nữa trong công tác làm giá đối các lô đất đã có quyết định phê duyệt phương án đấu giá trong thời gian tới.

Hải Châu

Hải Châu

Theo Doanh nghiệp Việt Nam