Đà Nẵng: Thu hút vốn FDI 4 tháng đầu năm thấp hơn gần 95% so với cùng kỳ 2021

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, 4 tháng đầu năm 2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký mới và tăng thêm trên địa bàn Đà Nẵng, bao gồm cả vốn góp mua cổ phần của khu vực này chỉ đạt 8,445 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2021 (chỉ bằng 5,3%).

Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, trong tháng 4, trên địa bàn TP không có dự án đầu tư trong nước nào đăng ký mới được cấp phép. Tính đến ngày 15/4, TP Đà Nẵng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 2.644 tỷ đồng. Trong đó có 3 dự án nằm ngoài Khu công nghiệp (KCN) với tổng vốn đăng ký 2.160 tỷ đồng và 3 dự án trong KCN, Khu Công nghệ thông tin tập trung với tổng vốn 484 tỷ đồng.

Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính từ ngày 15/3 - 15/4, TP Đà Nẵng cấp mới chứng nhận cho 5 dự án với tổng vốn đăng ký 541 nghìn USD; có 2 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần với tổng giá trị góp vốn 499 nghìn USD; 5 dự án điều chỉnh vốn, phần vốn tăng thêm 417 nghìn USD.

Thu hút vốn FDI đầu tư vào TP Đà Nẵng 4 tháng đầu năm 2022 tiếp tục sụt giảm mạnh.  
Thu hút vốn FDI đầu tư vào TP Đà Nẵng 4 tháng đầu năm 2022 tiếp tục sụt giảm mạnh.  

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/4, toàn TP Đà Nẵng có 10 dự án FDI cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký đạt hơn 6 triệu USD; 10 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp đạt 990 nghìn USD; 6 dự án xin điều chỉnh vốn, phần vốn điều chỉnh tăng thêm 1.417 nghìn USD.

“Tính chung 4 tháng, tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm, bao gồm cả vốn góp mua cổ phần của khu vực FDI đạt 8,445 triệu USD, thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2021 (chỉ bằng 5,3%)”, báo cáo của Cục Thống kê Đà Nẵng về tình hình kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2022 ghi nhận.

Trước đó, như Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa tin, trong 3 tháng đầu năm 2022 (từ 1/1-31/3), Sở KH&ĐT Đà Nẵng cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án FDI nằm ngoài KCN với tổng vốn đăng ký chưa tới 1 triệu USD (0,864 triệu USD); giảm 3 dự án và giảm tới 145,5 triệu USD vốn đăng ký so với quý I/2021. Đồng thời có 10 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp khu vực FDI với tổng giá trị gần 1 triệu USD (cùng kỳ năm 2021 có 13 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị hơn 1,65 triệu USD).

Tương tự, trong quý I/2022, Đà Nẵng chỉ có 2 dự án FDI vào các KCN được cấp Giấy chứng nhân đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 5 triệu USD; đồng thời có 1,2 triệu USD vốn đầu tư tăng thêm tại các dự án FDI trong các KCN. Tuy nhiên lại có 1 dự án FDI trong KCN với vốn đầu tư 8,5 triệu USD chấm dứt hoạt động.

Và với những ghi nhận mới nhất của Cục Thống kê Đà Nẵng thì tình hình thu hút vốn FDI vào địa bàn TP trong 4 tháng đầu năm 2022 vẫn tiếp tục sụt giảm rất sâu so với cùng kỳ năm ngoái (thấp hơn đến 94,7%). Mặc dù các đơn vị làm công tác xúc tiến đầu tư của Đà Nẵng đã nỗ lực hoạt động trong thời gian qua nhưng vẫn chưa có những dấu hiệu cho thấy tình hình này sẽ sớm được cải thiện trên thực tế.

Hải Châu

Theo Doanh nghiệp Việt Nam