Đạt Phương đứng đầu liên danh trúng gói thầu 679 tỷ tại dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây

Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương – Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô – Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh – Công ty TNHH MTV Dịch vụ xây dựng Long Phụng. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương là nhà đơn vị đứng đầu liên danh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 19: Toàn bộ phần thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công, thuộc dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây – giai đoạn 2.

Dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế, công nghiệp Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư với số vốn hơn 757,3 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương – Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô – Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh – Công ty TNHH MTV Dịch vụ xây dựng Long Phụng. Trong đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương là nhà đơn vị đứng đầu liên danh.

Việc lựa chọn nhà thầu được thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi không qua mạng. Giá dự toán 680.438.316.000 đồng, liên danh trúng thầu với giá 679.956.968.000 đồng (giảm giá hơn 400 triệu đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 1.250 ngày kể từ ngày khởi công.

Về tình hình kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của Đạt Phương đạt 1.344 tỷ đồng, tăng 36,30% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đạt 284 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ.

Nhuệ Lộc

Theo VietnamFinance