Đề nghị ngân hàng đáp ứng đủ nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế

UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung đáp ứng đủ nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế để góp phần kiểm soát lạm phát.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng ngừa, kiểm soát lạm phát có khả năng xảy ra khi thực hiện tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Đà Nẵng kịp thời triển khai các biện pháp nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, thúc đầy tăng trưởng trên địa bàn.

Đề nghị ngân hàng đáp ứng đủ nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế - Ảnh 1

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

Theo đó, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung đáp ứng đủ nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế để góp phần kiểm soát lạm phát, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ và TP Đà Nẵng.

Đồng thời triển khai thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất kinh doanh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn tín dụng; đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đơn giản hóa thủ tục cho vay, niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục, quy trình vay vốn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các dịch vụ trực tuyến hỗ trợ hoạt động vay vốn của người dân, doanh nghiệp.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Đà Nẵng tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chương trình hỗ trợ lãi suất, chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, người dân tháo gỡ, giảm bớt khó khăn liên quan đến vay vốn.

Kịp thời triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân, góp phần kiểm soát lạm phát. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP thực hiện các chủ trương, chính sách điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về tín dụng, lãi suất.

Hải Châu

Theo Doanh nghiệp Việt Nam