Đề xuất chi gần 7.600 tỷ sửa chữa đường bộ năm 2020

Danh mục đề nghị ưu tiên để xử lý điểm đen gây mất an toàn giao thông trong năm 2022 với kinh phí 7.547,66 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, năm 2022, kế hoạch bảo trì theo nhu cầu cần 25.705,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên do nguồn lực hạn chế, danh mục đề nghị ưu tiên để sửa chữa năm 2022 có tổng mức kinh phí là 7.547,66 tỷ đồng (tương đương như dự toán chi cho các dự án sửa chữa 2021).

Nguồn kinh phí trên được Tổng cục Đường bộ xử lý 242 điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và sửa chữa 135 cầu yếu, cầu có hư hỏng, xuống cấp.

Nhiều tuyến đường xuống cấp hiện nay vẫn chưa thể tiến hành bảo trì do thiếu vốn và vướng cơ chế. Ảnh: VNN  
Nhiều tuyến đường xuống cấp hiện nay vẫn chưa thể tiến hành bảo trì do thiếu vốn và vướng cơ chế. Ảnh: VNN  
 

Ngoài ra, sẽ gia cố 246km Quốc lộ từ 3,5m lên 5,5m để các phương tiện giao thông có thể tránh, vượt nhau.

Trong kế hoạch sửa chữa cũng sẽ thảm bê tông nhựa 401km đường (trong đó có nhiều tuyến tại đồng bằng sông Cửu Long), áp dụng công nghệ tái sinh nguội và công nghệ khác tại các dự án với tổng giá trị khoảng 1.115,3 tỷ đồng.

Kế hoạch bảo trì 2021 đã được Bộ GTVT phê duyệt cho các công việc, danh mục có tổng kinh phí cần thiết thực hiện là 11.760,98 tỷ đồng.

Hiện nay Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang tiếp tục trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch bảo trì với kinh phí 1.976,45 tỷ đồng  để sửa chữa QL.1, đường Hồ Chí Minh, một số công việc đột xuất khác đã được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương.

Trong quá trình thực hiện, Tổng cục Đường bộ đã lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước 2021 để triển khai các nhiệm vụ chi phù hợp yêu cầu công việc, tiến độ và tình hình thực hiện.

Thanh Giang

Theo Đất Việt