Địa ốc Hoàng Quân chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại 3 công ty thành viên cho chủ nợ

Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) vừa công bố nghị quyết thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn đang nắm giữ tại ba công ty liên kết cho nhiều cá nhân.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC) của Chủ tịch Trương Anh Tuấnchuyển nhượng toàn bộ 12 triệu cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Simon cho các cá nhân khác. Trong đó, công ty chuyển nhượng 10 triệu cổ phần cho bà Nguyễn Thị Điểm với giá 300 tỷ đồng và 2 triệu cổ phần cho ông Hoàng Minh Đức với giá 60 tỷ đồng.

HQC cũng bán toàn bộ 5,8 triệu cổ phần tại Công ty TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông cho ông Hoàng Minh Đức với giá 117,1 tỷ đồng.

Cùng với đó, công ty cũng chuyển nhượng 14,23 triệu cổ phần tại Công ty TV – TM – DV địa ốc Hoàng Quân Bình Thuận cho nhiều cá nhân.

Trong đó, HQC bán 7 triệu cổ phần cho ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT với giá 819 tỷ đồng; bán 2,89 triệu cổ phần cho bà Nguyễn Thị Như Hiền với giá 335 tỷ đồng; bán 2,89 triệu cổ phần cho bà Nguyễn Trần Thùy Trang giá 335 tỷ đồng và bán 1,38 triệu cổ phần cho ông Hoàng Minh Đức giá 159,9 tỷ đồng.

Sau giao dịch chuyển nhượng, Hoàng Quân thu về tổng cộng hơn 2.126 tỷ đồng và không còn là cổ đông của 3 công ty nói trên.

Địa ốc Hoàng Quân chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại 3 công ty thành viên cho chủ nợ - Ảnh 1

Phần lớn các cá nhân trong danh sách nhận chuyển nhượng cổ phần từ Địa ốc Hoàng Quân đều đang cho công ty mượn tiền. Theo Báo cáo tài chính quý 1/2022, HQC đang nợ Chủ tịch HĐQT Trương Anh Tuấn hơn 1.100 tỷ đồng; ông Hoàng Minh Đức 337 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Điểm 300 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Như Hiền 335 tỷ đồng; bà Nguyễn Trần Thùy Trang 335 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 được doanh nghiệp công bố trước đó, công ty dự kiến trình cổ đông thông qua việc phát hành 130,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 4 chủ nợ để hoán đổi 1.307 tỷ đồng nợ vay, tương đương giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong đó, phát hành cho bà Nguyễn Thị Như Hiền và bà Nguyễn Trần Thùy Trang đều là 33,5 triệu cổ phiếu; phát hành cho bà Nguyễn Thị Điểm là 30 triệu cổ phiếu; và phát hành cho ông Hoàng Minh Đức là 33,7 triệu cổ phiếu.

Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành hơn 87.299 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho ông Trương Anh Tuấn để hoán đổi 873 tỷ đồng. Sau phát hành, công ty sẽ giảm số nợ ông Tuấn từ 1.166,4 tỷ đồng về còn 293,4 tỷ đồng.

Nếu được cổ đông thông qua, công ty sẽ phát hành tổng 218 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 4.766 tỷ đồng lên 6.946 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2022.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2022, Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu thuần đạt 77,7 tỷ đồng, giảm 12% so với mức 104,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Hoàng Quân đạt hơn 5 tỷ đồng, trong khi quý I/2021 chỉ đạt 1 tỷ đồng.

Theo lý giải của HQC, lợi nhuận sau thuế quý I/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước là nhờ bàn giao dự án cho khách hàng và công ty đã hoàn thành tất toán nợ với ngân hàng BIDV. Tính đến hết quý I/2022, tổng tài sản và nợ phải trả của Hoàng Quân đều tăng nhẹ, lần lượt là 9.500 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ) và 5.130 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ).

Trung Kiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống