DIC Corp báo lỗ trong quý III/2022, dòng tiền kinh doanh âm 2.380 tỷ đồng

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 ghi nhận doanh thu quý này đạt gần 424 tỷ đồng và lỗ gần 1 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý III/2022, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt gần 424 tỷ đồng, giảm hơn 21% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ gần 1 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 42 tỷ đồng, tức giảm 43 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm gần 33% về còn 26,8%.

Được biết, quý lỗ gần nhất của DIC Corp là quý I/2017 với giá trị lỗ hơn 15 tỷ đồng.

Trong quý III/2022, lợi nhuận gộp của DIC Corp giảm gần 36% so với cùng kỳ, tương ứng giảm gần 64 tỷ đồng về hơn 113 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 237%, tương ứng tăng thêm hơn 10 tỷ đồng lên gần 115 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 155%, tương ứng tăng thêm 27 tỷ đồng lên gần 45 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 32%, tương ứng giảm 31 tỷ đồng về 67 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ hơn 6 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 15 tỷ đồng.

Theo giải trình, DIC Corp cho hay doanh thu sụt giảm do doanh thu bất động sản và doanh thu cung cấp dịch vụ giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt gần 1.518 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 142 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, DIC Corp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế 193 tỷ đồng, công ty mới đạt hơn 10% kế hoạch lợi nhuận năm, cách rất xa kế hoạch lãi 1.900 tỷ đồng. Về doanh thu, công ty mới hoàn thành được 30% kế hoạch năm.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/10, ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch DIC Corp khẳng định sẽ hoàn thành kế hoạch lãi trước thuế cả năm 2022 là 1.900 tỷ đồng, bất chấp thị trường đang gặp nhiều khó khăn.

So với mục tiêu, DIC Corp còn hơn 1.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sẽ cần hoàn thành trong quý IV năm nay.

Không chỉ lợi nhuận lao dốc, dòng tiền kinh doanh chính trong 9 tháng của DIC Corp cũng ghi nhận âm 2.380 tỷ đồng so với cùng kỳ âm gần 353 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 2.021 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 341 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của DIC Corp giảm 6% so với đầu năm về 15.828 tỷ đồng.

Tổng hàng tồn kho công ty còn gần 5.630 tỷ đồng, tăng mạnh 1.786 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng đột biến lên 5.467 tỷ đồng.

Về nợ vay, tính tới 30/9, DIC Corp đang có 3.417 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. Số dư bao gồm 3 lô trái phiếu của DIG sẽ đáo hạn vào tháng 9 và tháng 11/2024. Tài sản đảm bảo của 3 lô trái phiếu bằng toàn bộ tài sản, quyền tài sản hiện tại và trong tương lai tại dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, ngoài ra còn có cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức phát sinh từ lượng cổ phiếu DIG đã thế chấp cho ngân hàng.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance