DIC Corp (DIG) muốn mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (Mã K: DIG) vừa thông qua việc mua lại 2 lô trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 1.600 tỷ đồng.

DIC Corp (DIG) muốn mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn
DIC Corp (DIG) muốn mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Cụ thể, hai lô trái phiếu được DIG dự kiếm mua lại có mã là DIGH2124002 và DIG2124003. Tổng khối lượng của 2 lô trái phiếu là 16.000 đơn vị, tương ứng với tổng mệnh giá là 1.600 tỷ đồng. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại vào ngày 10/11/2022.

DIG sẽ thông báo và thỏa thuận trực tiếp với người sở hữu trái phiếu để mua lại. Nguồn mua lại từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu khác.

Ngoài ra, DIG cũng đã thông qua việc hoán đổi tài sản đảm bảo cho các gói trái phiếu của mình.

Cụ thể, Công ty sẽ hoàn tất việc hoán đổi tài sản đảm bảo 55 triệu cp DIG bằng các bất động sản tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi hoán đổi, DIG sẽ hoàn tất chuyển trả 55 triệu cp này cho các cổ đông lớn đã hỗ trợ DIG trong công tác tài chính thời gian qua.

DIC Corp (DIG) muốn mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn - Ảnh 1
Thông tin được công bố về việc mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của DIC Corp.  
Thông tin được công bố về việc mua lại 1.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn của DIC Corp.  

Được biết, cả 2 lô trên đều là trái phiếu thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Trong đó, lô trái phiếu DIGH2124002 có giá trị phát hành theo mệnh giá là 1,000 tỷ đồng và lô trái phiếu DIG2124003 có giá trị phát hành theo mệnh giá là 1,500 tỷ đồng.

Hai lô trái phiếu này được phát hành lần lượt vào thời điểm cuối tháng 9 và 11/2021. Thời gian đáo hạn là 3 năm sau thời điểm phát hành. Mệnh giá của cả 2 lô trái phiếu này đều là 100 triệu đồng/trái phiếu. Cách tính lãi suất là tổng của 4.25%/năm và lãi suất tiền gửi tiết kiệm…

Mục đích phát hành của cả 2 lô này đều nhằm tăng vốn và bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị Du lịch Long Tân (332 ha tại tỉnh Đồng Nai). Tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản, quyền tài sản và lợi ích phát sinh liên quan đến chính dự án kể trên; cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức/cổ tức phát sinh từ số cổ phiếu DIG.

Ở một diễn biến mới đây, DIC Corp cũng thông báo việc hoán đổi tài sản bảo đảm cho các gói trái phiếu của doanh nghiệp này, cũng như hoàn tất việc hoán đổi tài sản bảo đảm 55 triệu cổ phiếu DIG bằng các bất động sản của công ty tại tỉnh Đồng Nai.

Sau khi hoán đổi, doanh nghiệp đã hoàn tất chuyển trả 55 triệu cổ phiếu này cho các cổ đông lớn đã hỗ trợ trong công tác tài chính thời gian qua.

Trước đó, ngày 8/11, công ty đã công bố thay đổi tài sản đảm bảo cho 2 lô trái phiếu nói trên cùng với lô DIGH2124001 phát hành năm 2021. Cụ thể, DIC Corp cho biết công ty đã xin ý kiến đồng ý của các trái chủ tại ngày 8/11 và thực hiện hoán đổi tài sản đảm bảo như sau:

Thay đổi 110 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát hành từ số cổ phiếu thế chấp tại Ngân hàng thành 79,2 triệu cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát hành từ số cổ phiếu thế chấp tại Ngân hàng, trong đó giải chấp 55 triệu cổ phiếu và thế chấp bổ sung 24,2 triệu cổ phiếu từ việc chia cổ tức và cổ tức thưởng.

Bổ sung 80 bất động sản tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để hoán đổi giải chấp cho 55 triệu cổ phiếu của bên thứ ba.

Được biết tính tới 30/9/2022, DIC Corp đang có tổng dư nợ ngắn hạn và dài hạn là 5.301,99 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng nguồn vốn và bằng 70,5% vốn chủ sở hữu. Trong đó, công ty thuyết minh có tổng dư nợ 3.417,34 tỷ đồng trái phiếu.

An Nhiên

Theo Chất lượng và Cuộc sống