Điện Gia Lai: Tài sản toàn nợ, thêm án phạt thuế

Với những vi phạm về thuế, Cục Thuế tỉnh Gia Lai buộc Điện Gia Lai phải nộp tổng số tiền hơn 155 triệu đồng. Trong đó hơn 121,2 triệu đồng tiền thu thuế và 34,4 triệu đồng tiền chậm nộp.

Điện Gia Lai bị ngành thuế "tuýt còi"

Cục Thuế tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 1341/QĐ-CTGLA-KG về việc xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (mã CK: GEG). Theo đó, Điện Gia Lai đã có hành vi khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền thuế phải nộp trong niên độ kế toán từ 2022 đến 2023.

Với vi phạm này, Cục Thuế tỉnh Gia Lai buộc Điện Gia Lai phải nộp tổng số tiền 155.680.728 đồng. Trong đó gồm hơn 121,2 triệu đồng thuy thu thuế GTGT và thuế TNDN; 34,4 triệu đồng tiền chậm nộp và xử phạt hành chính.

Điện Gia Lai nhận thêm án phạt thuế.
Điện Gia Lai nhận thêm án phạt thuế.

Trước đó, Điện Gia Lai cũng từng bị Cục Thuế tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính về thuế do khai sai thuế dẫn đến thiếu số thuế phải nộp trong niên độ kế toán từ 2020 - 2021.

Tổng số tiền phải nộp là 215,6 triệu đồng, bao gồm: 14,4 triệu đồng thuế giá trị gia tăng; 152 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp; 2,3 triệu đồng tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng; 13,5 triệu đồng tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; 33,3 triệu đồng tiền phạt hành chính.

Điện Gia Lai tài sản toàn nợ

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, Điện Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.163 tỷ đồng, tăng trưởng 3% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 195 tỷ đồng, tăng 8% so với kế hoạch đề ra.

Trong quý 1/2024, Điện Gia Lai ghi nhận 739 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 35% so với cùng kỳ; trong đó, phần lớn doanh thu đến từ hoạt động bán điện.

Xét về cơ cấu, mảng điện gió đem về 448 tỷ đồng, chiếm 61% doanh thu bán điện của Điện Gia Lai; mảng điện mặt trời đóng góp 31% vào doanh thu, đạt 224 tỷ đồng; cuối cùng là mảng thuỷ điện với 57 tỷ đồng, chiếm 8% doanh thu.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp trong quý 1/2024 của Điện Gia Lai đạt 418 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước; tương đương mức biên lợi nhuận gộp lên đến 56,5%. Kết quả, Điện Gia Lai ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 90 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về tình hình tài chính, tại thời điểm ngày 31/3/2024, quy mô tài sản của Điện Gia Lai vượt mức 16.152 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó tài sản dài hạn chiếm 89,5%. Tài sản ngắn hạn của Công ty tăng thêm 230 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm, chủ yếu do các khoản phải thu tăng mạnh, lên hơn 1.078 tỷ đồng, chiếm 63,7% tài sản ngắn hạn.

Phía nguồn vốn, tính đến hết quý 1/2024 nợ phải trả của Điện Gia Lai chiếm tới 10.260 tỷ đồng, gấp 1,74 lần vốn chủ sở hữu. Phần lớn trong đó là nợ dài hạn, nợ ngắn hạn chỉ chiếm 1.693 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ ngắn hạn của Điện Gia Lai đã vượt quá tài sản ngắn hạn, cùng với việc giá trị các khoản phải thu ngắn hạn tăng cao, cho thấy Công ty đang chịu sức ép khá lớn về tài chính.

Điện Gia Lai đang vay nợ 9.935,9 tỷ đồng, với hơn 8.564,5 tỷ đồng vay dài hạn. Trong đó, Công ty có hơn 1.285 tỷ đồng nợ dài hạn sắp đến hạn trả, chiếm phần lớn là trái phiếu.

An Tú

Theo Tài chính doanh nghiệp