Đình chỉ giao dịch cổ phiếu GAB từ ngày 27/2

Cổ phiếu GAB của Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) ra quyết định đình chỉ giao dịch.

Cổ phiếu GAB bị đình chỉ giao dịch từ ngày 27/2.
Cổ phiếu GAB bị đình chỉ giao dịch từ ngày 27/2.

Theo đó, HoSE quyết định chuyển cổ phiếu GAB của Công ty Cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch từ ngày 27/2 tới đây.

HoSE cho biết nguyên nhân là do GAB chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 quá 6 tháng so với quy định.

Ngoài ra, HoSE cũng cho biết cổ phiếu GAB đang trong diện kiểm soát do cổ phiếu không có giao dịch trong vòng 9 tháng.

Trước đó, ngày 16/2, HoSE cũng đã có văn bản thông báo về việc cổ phiếu GAB của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoán & Quản lý tài sản FLC rơi vào diện đình chỉ giao dịch.

Được biết, năm 2022 là năm đầu tiên GAB nếm mùi thua lỗ. Cụ thể, doanh thu của GAB chỉ đạt 183 tỷ đồng, giảm 57% so với năm 2021, trong khi đó, lợi nhuận sau thuế âm 2,68 tỷ đồng.

Liên quan đến cổ phiếu thuộc "họ FLC", trước đó HoSE ra quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 20/2/2023.

Lý do là Tập đoàn FLC vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Tình huống này thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1, Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

An Chi

Theo VietnamFinance