Thêm một cổ phiếu 'họ FLC' bị đình chỉ giao dịch

HAI là cổ phiếu tiếp theo trong "họ FLC" bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/9/2022.

Thêm một cổ phiếu 'họ FLC' bị đình chỉ giao dịch
Thêm một cổ phiếu 'họ FLC' bị đình chỉ giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa công bố quyết định chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HoSE: HAI) từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/9/2022.

Nguyên nhân theo đó là tổ chức niêm yết (Nông dược H.A.I) tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị đình chỉ giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trước đó, HoSE đã có văn bản gửi Nông dược H.A.I về việc cổ phiếu của doanh nghiệp này có khả năng bị đình chỉ giao dịch. Được biết, theo văn bản giải trình của Nông dược H.A.I về lộ trình khắc phục vi phạm công bố thông tin, doanh nghiệp cho biết sẽ tìm đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 dự kiến vào tháng 10/2022 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 dự kiến vào tháng 12/2022.

Tại phiên họp này, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2022, đảm bảo tuân thủ các quy định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của doanh nghiệp niêm yết.

HoSE cho hay theo lộ trình này, Nông dược H.A.I có khả năng không công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 đúng hạn và tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

HoSE cho biết sẽ xem xét đưa cổ phiếu HAI ra khỏi diện đình chỉ giao dịch hoặc đưa vào diện cảnh báo hoặc kiểm soát hoặc hạn chế giao dịch sau khi xem xét giải trình, kết quả khắc phục của Nông dược H.A.I.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý II của Nông dược H.A.I đạt 40,5 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn giảm mạnh hơn ở mức 73%, lợi nhuận gộp của Nông dược H.A.I “lội ngược dòng” tăng đến 34% so với cùng kỳ, đạt hơn 14 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng 84%, ghi nhận 25,6 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí, Nông dược H.A.I báo lãi sau thuế hơn 17,6 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm 2021.

Luỹ kế 6 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 97,7 tỷ đồng và 48,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 36% và tăng 747% so với cùng kỳ năm 2021.

Hải Đường

Theo VietnamFinance