Dính hàng loạt vi phạm, Chứng khoán APG bị xử phạt gần 1 tỷ đồng

Với hàng loạt vi phạm trong lập hồ sơ chứng khoán, cho khách hàng vay tiền, tài liệu phát hành trái phiếu..., Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (HoSE: APG) đã bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt tổng số tiền 985 triệu đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 5/12, UBCKNN đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.

Theo đó, Chứng khoán APG bị phạt 60 triệu đồng do lập, xác nhận hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến có thông tin không chính xác. Cụ thể, công ty đã lập, xác nhận hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến có thông tin không chính xác về giải pháp xác thực đặt lệnh sử dụng chứng thư số, chữ ký số và xác thực đặt lệnh trong giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Chứng khoán APG còn bị phạt 100 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu sau: báo cáo quý I/2021, quý III/2021, quý IV/2021, báo cáo năm 2021, quý I/2022 của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; báo cáo quý I/2021, quý II/2021, quý III/2021, quý IV/2021, quý I/2022, báo cáo năm 2021 của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu; báo cáo quý III/2021 và báo cáo năm 2021 của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Công ty cũng báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu sau: báo cáo quý II/2021, quý II/2022 của tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; báo cáo quý II/2022 của tổ chức cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu; báo cáo quý IV/2021, quý I/2022 và quý II/2022 của tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Ngoài ra, Chứng khoán APG cũng bị phạt 125 triệu đồng do không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ. Cụ thể, các trái chủ mua trái phiếu APGH2124001 phát hành trong năm 2021 của công ty là 29 nhà đầu tư cá nhân trong nước; tuy nhiên, công ty không lưu giữ tài liệu về việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đối với các cá nhân này.

Chứng khoán APG bị phạt 175 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch. Cụ thể, APG báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 31/01/2022, 28/02/2022, 31/3/2022, 30/4/2022, 31/5/2022 và 30/6/2022.

Do vi phạm quy định về hạn chế cho vay, Chứng khoán APG cũng bị phạt tiếp số tiền 175 triệu đồng. Cụ thể, trong thời kỳ kiểm tra, APG đã cho một số khách hàng vay tiền thông qua các Hợp đồng đặt mua cổ phiếu, Hợp đồng đặt mua trái phiếu.

Cuối cùng, Chứng khoán APG bị phạt 350 triệu đồng do sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng không đúng với phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cụ thể, ngày 13/01/2022, APG hoàn thành đợt chào bán 73.153.306 cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ từ 731.533.060.000 đồng lên 1.463.066.120.000 đồng; tuy nhiên, các khoản giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty không đúng như mục đích nêu tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT-APG ngày 6/10/2021 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 25/2021/NQ/HĐQT-APG ngày 11/10/2021 về việc thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Với những sai phạm nêu trên, Chứng khoán APG bị xử phạt tổng cộng số tiền 985 triệu đồng.

Hải Đăng

Theo VietnamFinance