Doanh nghiệp bị ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế 2 triệu đồng

Chi cục Thuế huyện Bến Lức đã ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 doanh nghiệp có số tiền nợ thuế 2 triệu đồng quá 90 ngày.

Cụ thể, ngày 25/6/2024, Chi cục Thuế huyện Bến Lức tỉnh Long An đã ban hành các Quyết định số 318; 319; 322/QĐ-CCT về việc cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 công ty sau:

Nợ thuế 2 triệu đồng quá 90 ngày, doanh nghiệp bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Nợ thuế 2 triệu đồng quá 90 ngày, doanh nghiệp bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Thái Anh, mã số thuế: 1101945169; địa chỉ kinh doanh: Số 296 Phan Văn Mãng, Khu phố 8, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; để thi hành Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gần nhất số 7713/TB-CCT-KDT ngày 14/6/2024 của Chi cục Thuế huyện Bến Lức.

Công ty TNHH Nhân Tài, mã số thuế: 110255380; địa chỉ kinh doanh: Số 10 Trần Thế Sinh, Khu phố 10, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; để thi hành Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gần nhất số 7716/TB-CCT-KDT ngày 13/6/2024 của Chi cục Thuế huyện Bến Lức.

Công ty TNHH TMDV Thực phẩm An nguyễn, mã số thuế: 11025000635; địa chỉ kinh doanh: Số 355, Khu 3, Ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; để thi hành Thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gần nhất số 7789/TB-CCT-KDT ngày 14/6/2024 của Chi cục Thuế huyện Bến Lức.

Lý do bị cưỡng chế đối với các công ty nêu trên được Chi cục Thuế huyện Bến Lức tỉnh Long An đưa ra là do người nộp thuế có số tiền nợ thuế quá hạn trên quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, với số tiền bị cưỡng chế là 2 triệu đồng mỗi doanh nghiệp.

Theo đó, các doanh nghiệp nêu trên phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày 25/6/2024 đến ngày 24/6/2025./.

Thanh Quang

Theo Tài chính doanh nghiệp