Địa ốc Him Lam thâu tóm DIC Corp?

Địa ốc Him Lam thâu tóm DIC Corp?

Sau khi mua gần 68 triệu cổ phiếu DIG và trở thành cổ đông lớn nhất của DIC Corp khi sở hữu 21,49% cổ phần, CTCP Kinh doanh Địa ốc Him ...