Đồng Nai quy hoạch thêm phân khu 3.500 ha thuộc Đô thị mới Nhơn Trạch

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu 2.3 theo điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Về vị trí, phân khu 2.3 thuộc địa giới hành chính các xã Phú Thạnh, Phú Hữu, Phú Đông, Vĩnh Thanh, Đại Phước và Phước Khánh.

Theo nhiệm vụ quy hoạch, phân khu 2.3 có tổng diện tích 3.544 ha; quy mô dân số đến năm 2035 khoảng 68.576 người và đến sau năm 2035, khi đô thị lấp đầy, dự báo có khả năng dung nạp khoảng 140.000 - 160.000 người.

Tính chất và mục tiêu của việc lập quy hoạch là nhằm cụ thể hóa định hướng của đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phân khu 2.3 có tính chất trung tâm thể dục thể thao cấp vùng, trung tâm y tế, thương mại dịch vụ cấp đô thị; là khu vực phát triển đô thị mới kết hợp nhà ở xã hội và cải tạo nâng cấp các cộng đồng dân cư hiện hữu, duy trì và phát triển các hoạt động sản xuât tiêu thủ công nghiệp phù hợp với tính chất của toàn khu vực.

Một số chỉ tiêu quy hoạch cụ thể gồm: đất xây dựng đô thị từ 90-105 m2/người (đất đơn vị ở 50-70 m2/người, đất công trình công cộng, dịch vụ đô thị 4-6 m2/người, đất cây xanh > 6 m2/người); chỉ tiêu tầng cao xây dựng về nhà ở < 12 tầng, công trình công cộng, dịch vụ đô thị < 05 tầng, công trình công cộng, dịch vụ ngoài đơn vị ở từ 3- 18 tầng.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì phạm vi lập quy hoạch đô thị mới Nhơn Trạch có quy mô hơn 41.000 ha, bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Nhơn Trạch gồm 12 đơn vị hành chính bao gồm: thị trấn Hiệp Phước và 11 xã: Đại Phước, Long Tân, Long Thọ, Phước An, Phước Khánh, Phước Thiện, Phú Đông, Phú Hữu, Phú Hội, Phú Thạnh, Vĩnh Thanh.

Đô thị Nhơn Trạch được phân chia làm 8 khu vực phát triển, gồm: khu vực 1 là khu trung tâm đô thị; khu vực 2 là dải đô thị vành đai; khu vực 3 là dải đô thị ven sông Đồng Nai; khu vực 4 là khu dân cư hiện hữu; khu vực 5 là khu công nghiệp; khu vực 6 là dải sinh thái ven sông Nhà Bè và sông Loòng Tàu; khu vực 7 là khu công nghiệp - dịch vụ hậu cần - cảng; khu vực 8 là vùng bảo tồn rừng ngập mặn.

UBND tỉnh Đồng Nai trước đó cũng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 phân khu 2.1 theo điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Phân khu 2.1 có quy mô diện tích hơn 2.398 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Phước An, Long Thọ và thị trấn Hiệp Phước. Quy mô dân số của phân khu này dự kiến đến năm 2035 đạt khoảng 45.000 - 50.000 người và sau năm 2035 khu đô thị lấp đầy, dự báo có khả năng dung nạp khoảng 130.000 - 150.000 người.

Duy Phan

Theo VietnamFinance