Đồng Nai: Triển khai cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nhà

Với việc triển khai cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nhà, người dân sẽ tiết kiệm được ít nhất 3 ngày công, với 4 lần đi lại và thời gian, chi phí chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục.

Triển khai cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nhà của tỉnh Đồng Nai là một trong những dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia mới được áp dụng thời gian gần đây.

Dịch vụ này cho phép người dân chỉ cần ngồi tại nhà đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia, gửi hồ sơ kèm theo trực tuyến và đăng ký nhận kết quả (giấy phép xây dựng) tại nhà theo địa chỉ do mình yêu cầu, mà không phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước như trước đây.

Với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân sẽ tiết kiệm được ít nhất 3 ngày công, với 4 lần đi lại và thời gian, chi phí chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục.

Thay vì phải đến cơ quan chức năng xin giấy phép xây dựng thì nay người dân và doanh nghiệp có thể được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nhà.  
Thay vì phải đến cơ quan chức năng xin giấy phép xây dựng thì nay người dân và doanh nghiệp có thể được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nhà.  

Bên cạnh đó, còn có thể kể đến dịch vụ công “Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và cấp đăng ký, biển số xe nhập khẩu” tại nhà. Theo đó, với dịch vụ này, người dân, doanh nghiệp hoàn toàn có thể ngồi tại nhà để thực hiện khai, nộp lệ phí trước bạ; đồng thời chỉ cần đến cơ quan công an một lần để bấm biển số và lấy biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe.

Như vậy, so với trước đây, đối với tất cả các xe, người dân có thể tiết kiệm ít nhất được 1/2 ngày công và 2 lượt đi lại để làm thủ tục khai, nộp lệ phí trước bạ; đồng thời, tiết kiệm được ít nhất 1 ngày công và 2 lượt đi lại để làm thủ tục cấp đăng ký, biển số xe.

Các dịch vụ "Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân” hay dịch vụ “Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng” cũng là những dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng DVCQG mới được áp dụng trong thời gian gần đây. Với các dịch vụ này, người dân có thể thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế, lệ phí trước bạ) trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của mình hoặc người thân, giúp cắt giảm thời gian, chi phí đi lại…

Sự ra đời của những dịch vụ công mới này đã thể hiện rõ mục tiêu, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức và cơ quan thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công và đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính.

Văn Đức

Theo Doanh nghiệp Việt Nam