Dự án Vành đai 4 - vùng Thủ đô: Phó thủ tướng 'lệnh' không chia nhỏ các tiểu dự án

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội.

Dự án vành đai 4 - vùng Thủ đô dài khoảng 112,8km và có tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)
Dự án vành đai 4 - vùng Thủ đô dài khoảng 112,8km và có tổng mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Thông báo nêu rõ nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ đã quy định rõ thẩm quyền của các địa phương; đồng thời, cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách về chỉ định thầu, khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, các công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... Căn cứ vào đó, Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Với UBND TP. Hà Nội và UBND 2 tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh, Phó thủ tướng yêu cầu chủ động quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của mình trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm việc chỉ định thầu các dự án cải tạo, mở rộng nghĩa trang phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án), phê duyệt các dự án thành phần…

Phó Thủ tướng lưu ý về việc mở rộng, cải tạo, chỉnh trang các nghĩa trang hiện có phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án, các địa phương thực hiện việc chỉ định theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Về việc xây mới các nghĩa trang, Phó thủ tướng yêu cầu phải có quy hoạch được duyệt, phù hợp với các quy hoạch khác có liên quan, đồng bộ với các hạ tầng kinh tế - xã hội.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu việc sử dụng vốn hợp pháp của địa phương (cho công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư) phải trên cơ sở dự án được duyệt theo đúng quy định; phải duyệt dự án cho nhanh để đẩy nhanh hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Vấn đề phê duyệt các dự án thành phần, Phó thủ tướng yêu cầu các địa phương không chia nhỏ các tiểu dự án; phải tiên lượng, dự toán cho phù hợp, không đẩy tổng mức đầu tư lên cao làm ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn chung của toàn bộ dự án.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các nút giao giữ nguyên như báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được Quốc hội, Chính phủ chấp thuận; lưu ý các nút giao cắt phải khác đồng mức; điều chỉnh cao độ tĩnh không các cầu cạn cho phù hợp; thiết kế mặt cắt ngang cầu qua sông phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch và xu thế phát triển trong tương lai.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng theo thẩm quyền, phối hợp, hướng dẫn khâu thẩm định, thiết kế, thi công các dự án; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm xem xét và có ý kiến thỏa thuận với đề nghị của Hà Nội về phương án thiết kế các công trình cầu qua sông có đê thuộc dự án

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét và có ý kiến về đề xuất liên quan; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án thành phần, bao gồm các dự án khai thác mỏ vật liệu xây dựng trong tháng 2/2023.

Bộ Công Thương có nhiệm vụ phối hợp, giúp đỡ các địa phương về việc thỏa thuận giải pháp thiết kế di chuyển, bảo vệ hệ thống điện cao thế (110KV, 220 KV, 500 KV) trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu TP. Hà Nội là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện dự án và báo cáo kết quả triển khai dự án, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ toàn dự án và chủ trì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư trong trường hợp phát sinh các yếu tố dẫn đến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư vào ngày 16/6/2022 và được Chính phủ thông qua nghị quyết vào ngày 18/8/2022. Dự án gồm 7 dự án thành phần, trong đó có 3 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 3 dự án đầu tư xây dựng đường song hành (đường đô thị) theo hình thức đầu tư công và 1 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Tổng chiều dài của dự án là khoảng 112,8km, bao gồm: 103,1km đường vành đai 4 và 9,7km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Trong đó, đoạn qua địa bàn TP. Hà Nội khoảng 58,2km, đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên khoảng 19,3km và đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh khoảng 35,3km.

Điểm đầu của dự án tại khoảng Km3+695 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; điểm cuối dự án tại Km40+500 đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 85.813 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương tham gia dự án khoảng 28.173 tỷ đồng; ngân sách địa phương khoảng 28.193 tỷ đồng và vốn BOT khoảng 29.447 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Chí Bình

VietnamFinance