Dư nợ trái phiếu bất động sản phát hành riêng lẻ hơn 350.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của khối BĐS tại thời điểm ngày 5/3/2024 là 350.876 tỷ đồng. Ngoài ra, 8 năm qua, có 4 doanh nghiệp BĐS đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra thị trường quốc tế với tổng khối lượng là 2,18 tỷ USD.

Con số trên được Bộ Tài chính đưa ra trong báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023.

Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn 2015 - 2023, có 330 doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước với tổng giá trị phát hành 726.335 tỷ đồng, kỳ hạn phát hành bình quân đạt 3,69 năm, lãi suất phát hành bình quân đạt 10,15%/năm.

Dư nợ trái phiếu bất động sản phát hành riêng lẻ hơn 350.000 tỷ đồng - Ảnh 1

Cũng theo Bộ Tài chính, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của doanh nghiệp bất động sản tại thời điểm ngày 5/3/2024 là 350.876 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2015 – 2023, có 4 doanh nghiệp bất động sản đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra thị trường quốc tế với tổng khối lượng là 2,18 tỷ USD.

Về tình hình chào bán cổ phiếu để huy động vốn (bao gồm chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng) trong giai đoạn từ năm 2015 - 2023, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (phân loại trên cơ sở doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh bất động sản) đã thực hiện phát hành cổ phiếu huy động khoảng 98.000 tỷ đồng (chiếm 23% tổng giá trị vốn huy động của tất cả các doanh nghiệp).

Dư nợ trái phiếu bất động sản phát hành riêng lẻ hơn 350.000 tỷ đồng - Ảnh 2

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, khi thị trường có dấu hiệu tăng trưởng nóng, Bộ Tài chính thường xuyên đánh giá việc triển khai các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng điều chỉnh khung khổ pháp lý cho phù hợp.

Về quản lý giám sát, Bộ Tài chính đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, trên cơ sở kết quả kiểm tra, đã có văn bản chấn chỉnh hoạt động phát hành của các doanh nghiệp. Đặc biệt, trong năm 2021, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã kiểm tra và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp bất động sản; chuyển cơ quan điều tra 1 trường hợp.

Trong các tháng đầu năm 2022, Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng đã phối hợp với cơ quan điều tra trong vụ việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán nhà nước và các đơn vị chức năng lập danh sách kiểm tra các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng có khối lượng phát hành lớn, phát hành trái phiếu không rõ mục đích phát hành, không có tài sản đảm bảo, hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cao gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, có tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân nắm giữ trái phiếu cao.

Bộ Tài chính cũng cho biết đã và sẽ tiếp tục triển khai các đoàn kiểm tra về hoạt động phát hành, giao dịch, cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp bất động sản.

Dư nợ trái phiếu bất động sản phát hành riêng lẻ hơn 350.000 tỷ đồng - Ảnh 3

115.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS đáo hạn năm 2024, tiền đâu trả nợ?

(VNF) - Năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 279.219 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong đó phần lớn là trái phiếu Bất động sản với 115.663 tỷ đồng, tương đương 41.4%.

Lệ Chi

Theo VietnamFinance