‘Đũa thần’ hoàn nhập chi phí giúp Coteccons thoát lỗ quý IV và cả năm 2022

Cả quý IV và năm 2022, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) đều lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh. Phải nhờ khoản lợi nhuận khác, là tiền hoàn nhập chi phí, công ty này thoát khỏi tình trạng thua lỗ.

Thoát lỗ nhọc nhằn

Quý IV/2022 có thể xem là một quý thành công của CTD về mặt doanh thu. Cụ thể, doanh thu thuần quý IV/2022 của CTD đạt 6.230 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý thứ hai liên tiếp, CTD có mức tăng trưởng doanh thu tính bằng lần (quý III/2022 tăng gấp 3 lần).

Không còn cảnh kinh doanh dưới giá vốn, biên lợi nhuận gộp quý IV/2022 dương 2,76%. Lợi nhuận gộp đạt 172 tỷ đồng. Ngoài ra, CTD cũng có thêm 70 tỷ đồng doanh thu tài chính.

Tuy vậy, chừng đó là không đủ để bao phủ khoản lỗ 7 tỷ đồng trong công ty liên kết và đà tăng của các loại chi phí (chi phí tài chính 59 tỷ đồng, tăng gấp 6,5 lần; chi phí quản lý 182 tỷ đồng, gần như không đổi). Kết quả là CTD lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 7,4 tỷ đồng.

Phải nhờ đến khoản lợi nhuận khác 34 tỷ đồng (là tiền hoàn nhập chi phí công trình phải trả lớn hơn thực tế phát sinh và tiền hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình), CTD mới có lợi nhuận trước thuế 26,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 18,8 tỷ đồng.

Kết quả này không chỉ đảo ngược diễn biến của cùng kỳ năm trước mà còn cắt đứt chuỗi thua lỗ liên tiếp (tính theo quý) của CTD trong năm 2022 (quý II và quý III đều lỗ).

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của CTD đạt 14.537 tỷ đồng, tăng 60% so với năm trước, nhưng chưa thể vượt qua năm 2020 (15.558 tỷ đồng). Lợi nhuận gộp đạt 486 tỷ đồng, tăng 77% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 3,34%, cải thiện so với năm trước là 3,02%.

Trong năm, doanh thu tài chính có thể xem là điểm sáng khi đạt 381 tỷ đồng, tăng 37% (do lãi tiền gửi tăng lên và có lãi thanh lý công ty con).

Tuy vậy, việc chi phí tài chính đạt 162 tỷ đồng, tăng 12 lần và chi phí quản lý 734 tỷ đồng, tăng 42% cùng khoản lỗ trong công ty liên kết 24 tỷ đồng đã khiến CTD lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 53,5 tỷ đồng.

Lại phải nhờ có lợi nhuận khác lên đến 88 tỷ đồng (là tiền hoàn nhập chi phí công trình phải trả lớn hơn thực tế phát sinh và tiền hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình), lợi nhuận trước thuế năm 2022 của CTD mới đạt 34,8 tỷ đồng, giảm 8,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 20,7 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước.

Năm 2022, CTD đặt mục tiêu doanh thu 15.010 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã đồng thời vượt cả mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Tài sản của CTD có gì thay đổi sau 1 năm?

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của CTD đạt 18.964 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm nổi bật là công ty có 2.089 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, một con số rất lớn. Tuy vậy, nếu so với hồi quý III/2021, khoản tiền tươi này đã giảm cả nghìn tỷ đồng.

Tất nhiên, nguyên nhân của việc giảm sút là CTD đã phân bổ khoản tiền mặt khổng lồ của mình vào các “giỏ” khác nhau như trái phiếu và chứng khoán kinh doanh. Tuy nhiên, công ty đang phải dự phòng 60 tỷ đồng cho khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh của mình.

Điểm đáng chú ý khác trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn đã tăng 31% trong năm qua, đạt 11.231 tỷ đồng. Trong đó, khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đạt 1.049 tỷ đồng, tăng 58% so với đầu năm.

Thuyết minh cho biết trong năm 2022, công ty đã trích lập dự phòng 454 tỷ đồng và hoàn nhập dự phòng 84 tỷ đồng. Nợ xấu đạt 1.322 tỷ đồng, trong đó: Công ty Ngôi Sao Việt 483 tỷ đồng, Công ty Minh Việt 122 tỷ đồng…

CTD cũng có các khoản phải thu dài hạn đạt 380 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị các khoản phải thu là 11.611 tỷ đồng, chiếm 61% tổng tài sản.

Hàng tồn kho trong năm qua cũng đã tăng 67%, đạt 2.837 tỷ đồng; dự phòng giảm giá hàng tồn kho đạt 70 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của CTD tại ngày 31/12/2022 đạt 10.751 tỷ đồng, tăng 58% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 1.077 tỷ đồng, tăng 256 lần.

Vốn chủ sở hữu của CTD đã giảm 34 tỷ đồng trong năm qua, còn 8.214 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,3 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2022 của CTD khá xấu khi âm 1.626 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu (3.285 tỷ đồng), tăng tồn kho (1.188 tỷ đồng), tăng chứng khoán kinh doanh (248 tỷ đồng). Như vậy, từ năm 2018 đến nay, CTD mới chỉ có năm 2021 có dòng tiền kinh doanh dương.

Trong bối cảnh đó, CTD đã tăng cường thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác, giúp dòng tiền đầu tư dương 733 tỷ đồng. Nhưng điều đó vẫn là không đủ nên dòng tiền đi vay đã trở thành “cứu tinh”, đạt 2.242 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần năm trước. Dòng tiền trả nợ gốc vay cũng đạt 1.168 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm trước. Điều này giúp lưu chuyển tiền thuần cả năm dương 179 tỷ đồng.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance