Dược Hậu Giang tiếp tục ăn nên làm ra, lãi ròng lần đầu vượt nghìn tỷ

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 1.535 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 261 tỷ, tăng lần lượt 15% và 11% so với cùng kỳ năm trước đó.

Dược Hậu Giang tiếp tục ăn nên làm ra trong năm 2023, lợi nhuận ròng lần đầu vượt nghìn tỷ.
Dược Hậu Giang tiếp tục ăn nên làm ra trong năm 2023, lợi nhuận ròng lần đầu vượt nghìn tỷ.

Giá vốn tăng mạnh khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 47% cùng kỳ về 43% quý vừa qua.

Theo lý giải của phía công ty, kết quả tăng trưởng trên nhờ tập trung bán các sản phẩm chiến lược, thiết lập hệ thống phân phối chặt chẽ và kết nối được với khách hàng.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của DHG tăng 7% lên 5.015 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 1.051 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2022, tương đương lãi gần 2,9 tỷ đồng mỗi ngày. Đây cũng là lần đầu tiên trong quá trình hoạt động lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này vượt mốc nghìn tỷ.

Được biết năm 2023, DHG đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.130 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 3% so với kết quả năm 2022. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu thuần và vượt 3% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Cuối năm 2023, tổng tài sản của DHG tăng 17% so với đầu năm lên 6.071 tỷ đồng. Mức tăng chính đến từ các khoản phải thu, hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Tổng nợ phải trả cuối kỳ đạt 1.218 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023, chiếm 1/4 vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp đang dành 2.458 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển và có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.081 tỷ đồng.

Anh Phan

Theo VietnamFinance