Đường ven biển 1.200 tỷ đồng bị Chủ tịch Quảng Ngãi 'thúc' tiến độ: Doanh nghiệp nào thi công?

Nhà thầu đang thi công Gói thầu số 20 "Thi công xây dựng công trình" là Liên danh công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trung Chính; Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trường Thành; Công ty TNHH thiết bị xây dựng Công nghệ Nam Anh; Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh.

Trước đó, tại buổi kiểm tra tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho hay, thời gian vừa qua, các địa phương trong vùng dự án đã tích cực phối hợp với chủ đầu tư và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng về cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiến độ thi công của chủ đầu tư khi bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 

Tuy nhiên, theo kế hoạch, đến thời điểm này, kể cả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, công tác xây lắp đều chậm so với tiến độ được giao.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu 3 địa phương trong vùng dự án, cần khẩn trương rà soát lại các quy hoạch, triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo việc xây dựng các khu tái định cư phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Đồng thời, khẩn trương xác định giá đất tái định cư để làm cơ sở đưa vào phương án bồi thường, tái định cư, làm cơ sở thông báo thu hồi đất; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, yêu cầu các địa phương phải quản lý chặt chẽ mặt bằng hiện trạng, không để người dân tự ý xây dựng, cơi nới, lấn chiếm mặt bằng trong phạm vi quản lý của dự án.

Đối với chủ đầu tư, Chủ tịch Đặng Văn Minh yêu cầu khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thi công tổ chức triển khai thi công theo đúng tiến độ đã được chủ đầu tư phê duyệt; khẩn trương phối hợp với các địa phương lập thủ tục triển khai xây dựng các khu tái định cư trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng lưu ý, đối với việc sử dụng các mỏ đất để đắp đất các khu tái định cư, chủ đầu tư phối hợp với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ định các mỏ đất cho các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xây lắp.

“Các đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao năm 2022, chậm nhất trước 31/12/2022 phải giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh giao năm 2022”, ông Minh nhấn mạnh.

Theo dữ liệu của VietnamFinance, để triển khai dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã mở 7 gói thầu. Trong đó, gói thầu có giá trị cao nhất là 748 tỷ đồng và giá trị thấp nhất là 100 triệu đồng.

Theo đó, Gói thầu số 20  “Thi công xây dựng công trình” và gói Gói thầu số 21 “Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình” đã có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Cụ thể, Gói thầu số 20  “Thi công xây dựng công trình”có giá trị 748 tỷ đồng do Liên danh công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trung Chính; Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Trường Thành; Công ty TNHH thiết bị xây dựng Công nghệ Nam Anh; Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng công trình giao thông 5 và Công ty TNHH Xây dựng Đồng Khánh trúng thầu.

Tiếp theo, Gói thầu số 21 “Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình” có giá trị 6 tỷ đồng do Liên danh Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng ECC; Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Minh Vũ; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và đầu tư Quảng Ngãi trúng thầu.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 đoạn qua TP. Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa và huyện Mộ Đức có tổng chiều dài trên 13km, tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2019 - 2024.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đến nay, toàn tuyến đã phê duyệt được 10 phương án và bàn giao mặt bằng được 5,45/13,3Km, đạt 41%; đầu tư xây dựng 5 khu tái định cư và tận dụng hạ tầng khu tái định cư thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, TP. Quảng Ngãi để phục vụ tái định cư cho dự án, với tổng số lô là 290 lô.

Về công tác triển khai thi công tuyến chính, đến nay nhà thầu đã triển khai thi công 3/6 cầu, 10/54 cống ngang đường, lũy kế khối lượng thi công đến ngày 25/8 là 94/654 tỷ đồng, đạt 14,4% giá trị hợp đồng.

Dự kiến, tổng giá trị phê duyệt phương án bồi thường từ nay đến 31/12 là 18,3 tỷ đồng, lũy kế giá trị khối lượng thi công hoàn thành từ đầu năm đến hết năm 2022 là 265/654 tỷ đồng, đạt hơn 40% giá trị hợp đồng.

Theo kế hoạch, đến ngày 30/9 sẽ giải ngân 87,9/140 tỷ đồng, đạt 62,8%; đến ngày 31/12, khối lượng hoàn thành đủ điều kiện giải ngân 182 tỷ đồng.

Nhuệ Lộc

Theo VietnamFinance