EVNCPC đang nợ hơn 22.000 tỷ đồng, gấp 1,8 lần vốn chủ sở hữu

Tính đến hết năm 2023, EVNCPC có tổng nguồn vốn đạt 34.984 tỷ đồng. Trong đó, nợ đang chiếm phần lớn với 22.885 tỷ đồng, đang lớn hơn vốn chủ sở hữu 1,8 lần.

Theo báo cáo tài chính năm 2023 vừa công bố của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), doanh thu của doanh nghiệp này đạt 48.125 tỷ đồng. Trong khi đó, số nợ phải trả cũng tăng lên trên 22.000 tỷ đồng.

EVNCPC đang nợ hơn 22.000 tỷ đồng, gấp 1,8 lần vốn chủ sở hữu - Ảnh 1

Giá vốn ghi nhận ở mức cao (45.449 tỷ đồng) khiến cho lợi nhuận gộp chỉ thu về chỉ còn 2.676 tỷ đồng, tăng 161 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Trong kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này, chi phí tài chính (1.164 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (1.109 tỷ đồng) khá cao đã khiến cho lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này còn 381 tỷ đồng, trong khi đó năm trước ghi nhận ở mức 405 tỷ đồng.

EVNCPC đang nợ hơn 22.000 tỷ đồng, gấp 1,8 lần vốn chủ sở hữu - Ảnh 2

Tính đến hết năm 2023, doanh nghiệp có tổng nguồn vốn đạt 34.984 tỷ đồng. Trong đó, nợ đang chiếm phần lớn với 22.885 tỷ đồng và sau đó là vốn chủ sở hữu với 12.098 tỷ đồng. Với báo cáo tài chính này, doanh nghiệp này đang cho thấy nợ phải trả đang lớn hơn vốn chủ sở hữu 1,8 lần.

Đáng chú ý, phải thu ngắn hạn của khách hàng của doanh nghiệp này tăng đột biến từ 934 tỷ đồng lên 3.218 tỷ đồng chỉ trong vòng một năm. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang bị khách hàng chiếm dụng vốn khá lớn.

Dinh Viet

Theo Tài chính doanh nghiệp