Gần 100 nhà đầu tư muốn tham gia cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hiện nay có gần 100 nhà đầu tư quan tâm đề án, dự án cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội.

Dự án cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội: Gần 100 nhà đầu tư muốn tham gia. Ảnh: Vnexpress
Dự án cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội: Gần 100 nhà đầu tư muốn tham gia. Ảnh: Vnexpress

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Mạc Đình Minh cho biết, Hà Nội đã ban hành đề án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, kèm theo đề án là 6 kế hoạch triển khai. Trong các kế hoạch đều giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND các quận, huyện để triển khai thực hiện. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực triển khai đề án đã tổ chức quán triệt các văn bản của Thành phố.

"Hiện nay có gần 100 nhà đầu tư quan tâm đề án, dự án cải tạo chung cư cũ của Hà Nội", Phó Giám đốc Sở Xây dựng Mạc Đình Minh cho biết

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng, trong quá trình thực hiện không tránh khỏi khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch, công tác xây dựng hệ số K, tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư… Thời gian qua, hai nội dung liên quan xây dựng hệ số K và chọn chủ đầu tư được Sở xây dựng hướng dẫn cụ thể, sắp tới Ban chỉ đạo sẽ ủy quyền cho các quận, huyện nơi có nhà chung cư cũ triển khai xây dựng hệ số, xây dựng tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư với từng dự án.

Về kết quả cải tạo chung cư cũ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Mạc Đình Minh thông tin theo kế hoạch, đợt đầu tiên triển khai 10 khu, trong đó có 4 khu cấp độ D. Công tác đầu tiên phải làm là công tác kiểm định và quy hoạch.

Sở Xây dựng đã phê duyệt nhiệm kiểm định cho 1.022 chung cư cũ. Trong đó, Sở Xây dựng trực tiếp kiểm định 126 tòa, các quận, huyện đã nộp hồ sơ kiểm định lên Sở là 47 tòa nhà. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ công bố 53 kết quả kiểm định chung cư cũ.

Sau khi kiểm định và thực hiện quy hoạch sẽ xây dựng hệ số K, tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định.

Lệ Chi

Theo VietnamFinance