Gia hạn thời gian thuê 9,5ha đất tại Vân Đồn cho CEO Group

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vân Đồn – công ty con của CEO Group được tỉnh Quảng Ninh gia hạn thời gian thuê 9,5ha đất tại xã Đoàn Kết, để cải tạo phục hồi môi trường khu khai thác đất phục vụ dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City - Phân khu 1 tại xã Hạ Long, huyện Vân Đồn.

Theo quyết định của tỉnh Quảng Ninh, thời gian gia hạn thuê đất 4 năm, từ ngày 28/3/2021 đến hết ngày 28/3/2025. Ranh giới khu đất được xác định tại Bản trích lịch và đo vẽ bổ sung xin thuê đất tỷ lệ 1/1000 đã được UBND tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết định sô 5475 ngày 28/12/2018 và Quyết định số 1861 ngày 2/5/2019.

UBND tỉnh Quảng Ninh UBND huyện Vân Đồn, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, UBND xã Đoàn Kết tổ chức quản lý về đất đai đối với khu đất CEO Vân Đồn được gia hạn thuê đất giám sát công ty thực hiện công tác cải tạo phục hồi môi trường tại mỏ đất; kịp thời phát hiện xử lý vi phạm nếu có theo quy định.

Đặc biệt, tỉnh cũng nhấn mạnh tuyệt đối không để Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vân Đồn lợi dụng hoàn nguyên môi trường để khai thác đất trái phép.

Liên quan đến dự án khu nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, hồi tháng 11/2022, UBDN tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định chấp thuận chủ trương dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Habor City – phân khu 2.

Nguyên do là dự án được chấp thuận chủ trương trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1296/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 và quy hoạch phân khu khu đô thị Cái Rồng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2667/QĐ-UBND ngày 19/10/2012.

Trước động thái của UBND tỉnh Quảng Ninh, CEO Group cũng đã có văn bản giải trình với cổ đông.

Theo CEO Group, dự án khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – phân khu 1 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn (CEO Vân Đồn) - công ty con của CEO Group làm chủ đầu tư và dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City - phân khu 2 là hai dự án độc lập trong tổng thể quy hoạch khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Việc thu hồi, hủy bỏ quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh là thủ tục của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – phân khu 2 đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và ranh giới phát triển dự án.

Do đó, việc thực hiện lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City - phân khu 2 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các công việc và bất kỳ quyền, lợi ích hợp pháp nào của các khách hàng/đối tác đang có giao dịch liên quan đến các sản phẩm tại dự án khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – phân khu 1 phù hợp với các quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn và quy định của pháp luật.

Lệ Chi

Theo VietnamFinance