Giá xăng tiếp tục tăng, RON95 vượt 22.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 18/1 tăng theo xu hướng thế giới, với xăng E5 RON 92 tăng 370 đồng/lít và xăng RON 95 tăng 550 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 487 đồng/lít.

Giá xăng lại tăng, RON95 vượt 22.000 đồng/lít
Giá xăng lại tăng, RON95 vượt 22.000 đồng/lít

Cụ thể, cơ quan quản lý quyết định tăng 370 đồng/lít đối với xăng E5 RON 92, lên 21.410 đồng/lít; tăng 550 đồng/lít đối với xăng RON 95, lên 22.480 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 487 đồng/lít, lên 20.194 đồng/lít; dầu hỏa tăng 205 đồng/lít, lên 20.536 đồng/lít; dầu mazut giảm 307 đồng/kg, còn 15.508 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không trích lập, đồng thời không chi quỹ bình ổn đối với tất cả loại xăng dầu.

Vừa qua, Bộ Công thương vừa có văn bản đề nghị sở công thương các tỉnh, thành phố góp ý, xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.

Theo Bộ Công thương, Thường trực Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng một nghị định mới thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu (Nghị định 83, Nghị định 95) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ trong quý II.

Bộ Công thương đề nghị các sở công thương rà soát, có ý kiến đánh giá những mặt được, những mặt còn tồn tại của các quy định hiện hành tại các nghị định về kinh doanh xăng dầu và góp ý, đề xuất nội dung mới cho nghị định.

Vừa qua, Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố góp ý, xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. Đáng nói, văn bản này được đưa ra trong bối cảnh Nghị định về xăng dầu vừa có hiệu lực chưa đầy 2 tháng.

Theo Bộ Công Thương, Thường trực Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng một Nghị định mới thay thế các nghị định về kinh doanh xăng dầu (Nghị định 83, Nghị định 95) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ trong quý II.

Bộ Công Thương đề nghị các Sở Công Thương rà soát, có ý kiến đánh giá những mặt được, những mặt còn tồn tại của các quy định hiện hành tại các nghị định về kinh doanh xăng dầu và góp ý, đề xuất nội dung mới cho nghị định.

Kỳ Thư

Theo VietnamFinance