Giao Ban Quản lý dự án 6 lập báo cáo nghiên cứu khả thi cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có quyết định giao Ban Quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2 thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1056/QĐ – BGTVT về việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; khẩn trương thực hiện việc giao, nhận hồ sơ và các tài liệu liên quan của bước nghiên cứu tiền khả thi đã thực hiện và tận dụng tối đa trong quá trình nghiên cứu, khẩn trương lập và hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi trình Bộ trưởng Bộ GTVT xem xét phê duyệt, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng và pháp luật về tiến độ, chất lượng hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi.

Giao Ban Quản lý dự án 6 lập báo cáo nghiên cứu khả thi cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột - Ảnh 1

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 17/2022/QĐ-TTg ngày 28/7/2022 về việc phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Quyết định số 17, 2/3 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột được Thủ tướng giao cho 2 địa phương có tuyến đường đi qua thực hiện vai trò là cơ quan chủ quản.

Cụ thể, Dự án thành phần 1 (Km0+00 – Km32+) có tổng mức đầu tư dự kiến 5.632 tỷ đồng được giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa; Dự án thành phần 3 (Km69+500 – Km117+866) có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6.485 tỷ đồng được giao cho UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản.

Riêng dự án thành phần 3 (Km69+500 – Km117 +866) trị giá 9.818 tỷ đồng được cho Bộ GTVT quản lý do đoạn tuyến này nằm trên ranh giới 2 tỉnh và phức tạp về địa chất, địa hình.

Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 938 ha. Số hộ ảnh hưởng là 771 hộ, số hộ tái định cư là 593 hộ.

Theo lộ trình đặt ra, dự án sẽ cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án vào năm 2027.

Bảo Ngọc

Theo Doanh nghiệp Việt Nam