Giao dịch chui cổ phiếu, ông Lê Thái Hưng - TGĐ thủy điện Quế Phong bị xử phạt

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Thái Hưng - TGĐ Công ty CP Thủy điện Quế Phong (mã chứng khoán: QPH).

Theo đó, phạt 5 triệu đồng đối với ông Lê Thái Hưng do đã giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con công bố thông tin.

Cụ thể, vào ngày 20/11/2018, ông Lê Thái Hưng đăng ký mua 1.500.000 cổ phiếu QPH, thời gian được phép giao dịch từ ngày 21/11/2018 đến ngày 18/12/2018. Tuy nhiên, ông Hưng đã mua 20.000 cổ phiếu vào ngày 19/12/2018.

Ngày 25/12/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố việc ông Lê Thái Hưng tiếp tục đăng ký mua 1.462.000 cổ phiếu QPH, thời gian được phép giao dịch từ ngày 26/12/2018 đến ngày 18/01/2019. Tuy nhiên, ông Hưng đã mua 10.000 cổ phiếu vào ngày 25/12/2018).

Tiếp đó, UBCKNN phạt ông Hưng 70 triệu đồng do không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 1/6/2020, ông Lê Thái Hưng mua 10.000 cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư HP Việt Nam (KDM), dẫn đến số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 324.000 cổ phiếu KDM (4,99%) lên 334.000 cổ phiếu KDM (5,13%) và trở thành cổ đông lớn của KDM. Tuy nhiên, ông Lê Thái Hưng không báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đến ngày 18/1/2021, ông Lê Thái Hưng đã bán 46.500 cổ phiếu KDM dẫn đến khối lượng nắm giữ sau giao dịch giảm từ 364.000 cổ phiếu (5,12%) xuống 317.500 cổ phiếu (4,47%), không còn là cổ đông lớn của KDM nhưng cũng không báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Khánh Vân

Theo Doanh nghiệp Việt Nam