Gilimex: Giám đốc Phạm Văn Tàu bất ngờ xin từ nhiệm

Ông Phạm Văn Tàu đã có đơn xin từ nhiệm vị trí giám đốc của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, HoSE: GIL) từ ngày 9/9/2022 và được HĐQT chấp thuận vào ngày 14/9/2022.

Gilimex: Giám đốc Phạm Văn Tàu bất ngờ xin từ nhiệm
Gilimex: Giám đốc Phạm Văn Tàu bất ngờ xin từ nhiệm

Gilimex vừa công bố đơn xin từ nhiệm vị trí giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Phạm Văn Tàu vì lý do cá nhân. Đơn được gửi đến Gilimex từ ngày 9/9/2022 và được HĐQT chấp thuận vào ngày 14/9/2022.

Song song với việc miễn nhiệm ông Phạm Văn Tàu, Gilimex cũng quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Nguyệt Ánh vào vị trí giám đốc, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 14/9/2022.

Được biết, ông Phạm Văn Tàu là một kỹ sư cơ khí, được bổ nhiệm vào ghế nóng của Gilimex từ tháng 11/2020. Ông hiện đang nắm giữ 0,15% cổ phần của công ty này

Về phía tân giám đốc Phạm Thị Nguyệt Ánh, hiện chưa có thông tin nào về bà được công bố. Bà Nguyệt Ánh là thành viên duy nhất của ban điều hành Gilimex. 

Ngay trước khi Gilimex có biến động về nhân sự cấp cao, công ty này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Gilimex - Vĩnh Long.

Dự án trên được triển khai xây dựng tại thị trấn Tân Quới và xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Công ty Cổ phần khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long là nhà đầu tư dự án.

Về tình hình kinh doanh, quý II, Gilimex ghi nhận doanh thu thuần tăng 1,32% so với cùng kỳ, đạt gần 1.275 tỷ đồng. Do giá vốn tăng 4%, nhanh hơn doanh thu, biên lãi gộp thu hẹp từ 19,3% xuống còn 17,7%. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên hơn 57,2 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ.

Trừ đi các chi phí, Gilimex mang về hơn 115,6 tỷ đồng lãi ròng, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ. Gilimex cho biết nguyên nhân do doanh thu hợp nhất tăng 1,32% so cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Gilimex tăng 27% lên gần 2.692 tỷ đồng và lãi ròng tăng 26% lên gần 223 tỷ đồng. Tổng tài sản tại thời điểm 30/06/2022 ghi nhận gần 5.214 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm.

Năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,6% và 24,4% so với thực hiện cùng kỳ. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, công ty đã thực hiện được 67,3% chỉ tiêu doanh thu và 89,3% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Ngân Kim

Theo VietnamFinance