Gỗ Trường Thành (TTF) bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Gỗ Trường Thành (TTF) bị phạt 150 triệu đồng
Gỗ Trường Thành (TTF) bị phạt 150 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Cổ phần tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã CK: TTF) do công bố thông tin sai lệch. Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. 

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/9.

Theo UBCKNN, Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công bố thông tin sai lệch số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2021 và BCTC 6 tháng đầu năm 2022 do điều chỉnh các khoản dự phòng đối với các khoản phải thu từ công ty con và dự phòng các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng (tại BCTC năm 2021 được kiểm toán); điều chỉnh dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu từ công ty con (BCTC bán niên năm 2022 được soát xét).

Đồng thời, buộc Gỗ Trường Thành cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HoSE: TTF) ghi nhận doanh thu thuần tăng 42% so với cùng kỳ lên gần 623 tỷ đồng. Cùng với đó, TTF lỗ 10,78 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 42 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong quý II, Gỗ Trường Thành ghi nhận lỗ 42,79 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 13,55 tỷ đồng, tức giảm thêm 56,34 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng, công ty đạt 1.159 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế đạt gần 8 tỷ tỷ đồng; tăng lần lượt 54,5% và 186% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch đạt 2.268 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, 72 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Gỗ Trường Thành đã đạt 51% chỉ tiêu doanh thu và gần 10,8% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/6, công ty vẫn còn lỗ luỹ kế 3.041 tỷ đồng. Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của doanh nghiệp tăng nhẹ lên 2.842 tỷ đồng cuối tháng 6.

Xem thêm: Cổ phiếu TTF của Gỗ Trường Thành tiếp tục nằm trong diện cảnh báo

Minh Anh

Theo VietnamFinance