Hà Nam tìm chủ đầu tư dự án khu đô thị mới hơn 1.600 tỷ đồng

Dự án có tổng diện tích 521.000m2, quy mô đầu tư xây dựng khoảng 317 căn nhà ở với tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng 1.638,94 tỷ đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam vừa công bố danh mục dự án sử dụng đất đối với Dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc địa bàn xã Lê Hồ, xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng (KB-DT.06.22.4). Sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án là 1.638,94 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 183,111 tỷ đồng.

Dự án có tổng diện tích 521.000m2, quy mô đầu tư xây dựng khoảng 317 căn nhà ở. Việc đầu tư dự án nhằm hình thành khu đô thị mới hiện đại, với hệ thống tiện ích công cộng đô thị có hạ tầng xã hội, kỹ thuật đồng bộ.

Tiến độ thực hiện Dự án là từ năm 2022 đến 2028. Thời hạn hoạt động của dự án không quá 50 năm (kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền).

Dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc địa bàn xã Lê Hồ, xã Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, vì vậy, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu nhà đầu tư được chọn phải lập quy hoạch chi tiết và thực hiện trình tự thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định về quy hoạch, xây dựng, đô thị, nhà ở.

Châu Anh

Theo VietnamFinance