Hà Nội: Đổ vốn 12.600 tỷ đồng vào dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, đến nay, tổng vốn đã đầu tư cho dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô đạt khoảng 12.600 tỷ đồng.

Báo cáo tình hình thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn, Cục Thống kê thành phố Hà Nội vừa cho biết, Dự án Đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô đang được các địa phương tích cực triển khai bàn giao mặt bằng để thi công toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Đến nay, tổng vốn đã đầu tư cho dự án khoảng 12.600 tỷ đồng, tiến độ thi công xây lắp đạt 8,9%.

Được biết, tuyến đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô đi qua 3 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh), kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai và Nội Bài - Hạ Long có chiều dài 112,8km với tổng mức đầu tư giai đoạn I khoảng 85.800 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là 41.860 tỷ đồng, bao gồm: nguồn vốn ngân sách trung ương trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 19.383 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 là 22.477 tỷ đồng (thành phố Hà Nội là 19.477 tỷ đồng; tỉnh Hưng Yên là 1.000 tỷ đồng và tỉnh Bắc Ninh là 2.000 tỷ đồng).

Nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 là 14.506 tỷ đồng, bao gồm: nguồn vốn ngân sách trung ương là 8.790 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương là 5.716 tỷ đồng (thành phố Hà Nội là 4.047 tỷ đồng; tỉnh Hưng Yên là 505 tỷ đồng và tỉnh Bắc Ninh là 1.164 tỷ đồng). Vốn do nhà đầu tư thu xếp là 29.447 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Toàn bộ dự án được chia thành 7 dự án thành phần.

Anh Hùng

Theo VietnamFinance