HAGL hoãn thanh toán hơn 1.000 tỷ đồng nợ trái phiếu tới quý II/2023

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

HAGL hoãn thanh toán hơn 1.000 tỷ đồng nợ trái phiếu tới quý II/2023
HAGL hoãn thanh toán hơn 1.000 tỷ đồng nợ trái phiếu tới quý II/2023

Theo đó, HAGL cho biết lô trái phiếu HAGLBOND16.26 phát hành ngày 30/12/2016 tính đến ngày 30/12/2022 phải thanh toán số lãi là hơn 140 tỷ đồng và tiền gốc là 881 tỷ đồng.

Tổng cộng số tiền gốc và lãi trái phiếu mà HAGL phải thanh toán theo đúng lịch trả nợ ngày 30/12/2022 vừa qua là hơn 1.021 tỷ đồng.

HAGL cho biết thời gian thanh toán dự kiến là quý II/2023. Lý do chậm thanh toán HAGL cho biết do nguồn tiền để thanh toán là từ khoảng nợ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) (hiện tại đã thoả thuận lộ trình trả nợ 3 bên) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của HAGL.

Theo báo cáo tài chính quý III, tính đến ngày 30/9/2022, dư nợ trái phiếu thường trong nước của HAGL là hơn 5.840 tỷ đồng, trong đó trái phiếu dài hạn là hơn 5.147 tỷ đồng, trái phiếu dài hạn đến hạn trả trong vòng 1 năm là 692 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong tháng 11, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 450 tỷ đồng. Trong đó, ngành chăn nuôi đạt 213 tỷ đồng, sản lượng 37.780 con heo thịt; ngành cây ăn trái đạt 205 tỷ đồng với sản lượng 26.661 tấn (chuối sản xuất đạt 11.780 tấn và chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc đạt 14.881 tấn). Nhờ đó, công ty đạt 114 tỷ đồng lãi sau thuế.

Lũy kế 11 tháng năm 2022, doanh thu thuần của HAGL đạt 4.100 tỷ đồng. Trong đó, ngành chăn nuôi đạt 1.349 tỷ đồng với sản lượng 243.050 con; ngành cây ăn trái đạt 2.132 tỷ đồng với sản lượng 268.085 tấn (chuối xuất khẩu đạt 151.053 tấn và chuối dùng cho sản xuất thức ăn gia súc đạt 117.032 tấn).

Kết quả, tập đoàn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.115 tỷ đồng.

Với kế hoạch 4.820 tỷ đồng doanh thu và 1.120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho năm 2022, HAGL đã thực hiện 85% mục tiêu doanh thu và 99% chỉ tiêu lợi nhuận.

Hải Đường

Theo VietnamFinance