Hai quỹ ngoại công bố nắm gần 10% vốn của ACB

Hai quỹ đầu tư thuộc sở hữu của công ty mẹ Alp Asia Finance Limited vừa thông báo đã sở hữu trên 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ACB...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (mã ACB-HNX) vừa công bố nhóm báo cáo cổ đông.

Cụ thể: Hai quỹ Whistler Investments Limited và Sather Gate Investments Limited đều thuộc sở hữu của công ty mẹ Alp Asia Finance (Vietnam) Limited vừa thông báo đã cùng nhau sở hữu trên 5% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ACB.

Theo đó, mỗi quỹ ngoại này hiện sở hữu hơn 51,1 triệu cổ phiếu ACB, tương đương 4,97% vốn. Như vậy, thông qua hai quỹ trên, Alp Asia Finance Vietnam Limited sở hữu hơn 102 triệu cổ phiếu ACB, tương ứng 9,95% vốn và nhóm này trở thành cổ đông lớn của ACB từ ngày 7/5/2018.

Được biết, ngày 19/3 vừa qua Dragon Capital Markets Limited cũng bán toàn bộ hơn 6,9 triệu cổ phiếu, chiếm 0,71% vốn điều lệ tại ACB. Ngay sau đó, Dragon Financial Holdings Limited đã mua lại toàn bộ số này, qua đó nâng lượng nắm giữ lên gần 70 triệu cổ phần, tương ứng 7,1% vốn tại ACB.

Theo báo cáo thường niên năm 2017, ACB cho biết cổ đông lớn nước ngoài sở hữu trên 5% vốn cổ phần gồm: Standard Chartered APR Ltd nắm 89.863.928 cổ phiếu, chiếm 8,75%; Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd nắm 64.234.656 cổ phiếu, chiếm 6,25% và Dragon Financial Holdings Limited nắm giữ 69.960.757 cổ phiếu, chiếm 6,81% vốn điều lệ tại ACB. 

Tuy nhiên, hai tổ chức là Standard Chartered APR Ltd., và Dragon Financial Holdings Limited., đã không còn là cổ đông lớn của ACB từ ngày 9/1/2018.

Trước đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo đã điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài của ACB từ 30% xuống 29,88%, kể từ ngày 194/2018.

Theo Hà Anh / VnEconomy

Tin liên quan