Hoà Bình có thêm dự án khu công nghiệp

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 883/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bình Phú.

Địa điểm thực hiện dự án là xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Dự án có quy mô sử dụng đất 214,29 ha, không bao gồm 21,57 ha đất rừng. Diện tích đất 214,29 ha này bao gồm phần diện tích đất đã cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất và phần diện tích đất còn lại để nhà đầu tư thuê đất, đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng.

Hoà Bình có thêm dự án khu công nghiệp. Ảnh minh họa.
Hoà Bình có thêm dự án khu công nghiệp. Ảnh minh họa.

Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ. Tiến độ thực hiện dự án: không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình hướng dẫn Nhà đầu tư cụ thể tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014.

Trong đó, vốn đầu tư của dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu Nhà đầu tư xác định lại tổng vốn đầu tư của dự án trên cơ sở quy mô sử dụng đất của dự án và phương án hoàn trả phần vốn ngân sách nhà nước đã được sử dụng cho dự án, đảm bảo vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện dự án đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tại quyết định này, Phó Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô diện tích, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án và theo quy định của pháp luật. Đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án.

Hòa Bình hiện có 8  khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch là 1.507,43 ha. Đó là Khu công nghiệp Lương Sơn quy mô 83 ha tại xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn; Khu công nghiệp bờ trái sông Đà 68 ha tại Phường Hữu Nghị, TP.Hòa Bình; Khu công nghiệp Yên Quang 200 ha tại xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn;

Khu công nghiệp Mông Hóa 236 ha thuộc xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn;  Khu công nghiệp Nhuận Trạch 213 ha tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn; Khu công nghiệp Lạc Thịnh 220 ha tại xã Yên Lạc, xã Lạc Thịnh, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy;  Khu công nghiệp Nam Lương Sơn 200 ha ở xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn; Khu công nghiệp Thanh Hà 282 ha thuộc thị trấn Thanh Hà, huyện Lạc Thủy.

Văn Trì

Theo Chất lượng và cuộc sống