Hoà Phát dự kiến doanh thu đạt 160.000 tỷ đồng,

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Hoà Phát (HPG) vừa công bố, kế hoạch doanh thu năm nay là 160.000 tỷ đồng, tăng hơn 9.000 tỷ so với 2021.

Hòa Phát cho biết, sau năm 2021, doanh nghiệp này ghi nhận kết quả kinh doanh thuần đạt gần 149.700 tỷ và lãi sau thuế hơn 34.520 tỷ đồng. Dự kiến chia cổ tức năm 2021 gồm 5% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu. Thương vụ này có thể giúp Hòa Phát tăng vốn điều lệ lên 58.148 tỷ đồng.

Hoà Phát dự kiến doanh thu đạt 160.000 tỷ đồng, - Ảnh 1

Quý I/2022, tập đoàn này báo cáo doanh thu 44.400 tỷ đồng, tăng 41% và thực hiện 28% kế hoạch năm. Mức lãi sau thuế là 8.200 tỷ đồng, chỉ tăng 17% do các khoản chi phí bán hàng, tài chính và quản lý doanh nghiệp đều tăng trong kỳ.

Tại phiên họp cổ đông ngày 24/5 tới, ban lãnh đạo Hòa Phát sẽ trình phương án trích lập các quỹ năm 2022 đều tăng nhẹ so với 2021. Theo đó, mức trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 5% lợi nhuận sau thuế.

Thép và sản phẩm từ thép vẫn là lĩnh vực cốt lõi, góp nhiều nhất vào kết quả kinh doanh của tập đoàn này năm ngoái.

Xem thêm:

Ngành thép vẫn báo cáo tăng trưởng

Trong tháng 4, cổ phiếu HPG đã cán mốc 43.330 đồng/cp, với cổ phiếu HPG sau khi cán mốc đỉnh lịch sử, cổ phiếu này tiếp tục giảm sâu về vùng giá mục tiêu. Năm 2022, HPG đặt kế hoạch doanh thu 160.000 tỷ đồng, lợi nhuận giảm. Đây là năm còn nhiều thách thức khi giá nguyên nhiên liệu có xu hướng tăng, giá bán biến động không tương xứng, chi phí tài chính tăng do dự báo lãi suất tăng bởi xu hướng chính sách tiền tệ thắt chặt.

Do đó, HPG đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế trong khoảng từ 25.000 – 30.000 tỷ đồng. Năm 2021, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 150.865 tỷ đồng và 34.521 tỷ đồng lợi nhuận sau thuê, tăng trưởng lần lượt 65% và 55,6% so với cùng kỳ 2020, vượt 26% và 92% kế hoạch kinh doanh.

Mức trích dành cho thù lao HĐQT tối đa 1% lợi nhuận sau thuế. Còn quỹ khen thưởng Ban điều hành công ty mẹ và các công ty thành viên tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch mốc 25.000 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh khả quan, doanh nghiệp này sẽ chia cổ tức năm 2021 ở mức 35% (tăng 5% so với 2020), với 5% bằng tiền mặt và 30% bằng cổ phiếu.

Văn Trì

Theo Chất lượng và cuộc sống