HoSE lần thứ hai lưu ý Vietnam Airlines về khả năng huỷ niêm yết

HoSE tổng cộng đã lưu ý Vietnam Airlines về khả năng huỷ niêm yết 2 lần, khi hãng bay này công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và báo cáo tài chính chưa soát xét năm 2022.

HoSE lần thứ hai lưu ý Vietnam Airlines về khả năng huỷ niêm yết
HoSE lần thứ hai lưu ý Vietnam Airlines về khả năng huỷ niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có văn bản về việc lưu ý khả năng huỷ niêm yết đối với cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN).

Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của Vietnam Airlines cho thấy lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ luỹ kế cả năm là -10.452,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2022 là -34.199,5 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu -10.199,1 tỷ đồng.

HoSE cho biết, căn cứ theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 120 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019: “1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị huỷ bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: … e) Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét,”.

HoSE lưu ý Vietnam Airlines về khả năng cổ phiếu HVN bị huỷ niêm yết nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán nưam 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và/hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.

Được biết, vào ngày 1/6/2022, HoSE đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-SGDHCM giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVN với lý do vốn chủ sở hữu -2.160 tỷ đồng, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm gần nhất (2020 và 2021) là số âm, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều 30 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đến ngày 7/9, HoSE lần đầu lưu ý Vietnam Airlines về khả năng huỷ niêm yết khih lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ bán niên của công ty là -5.167,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2022 là -28.904,2 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu -4.897,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của Vietnam Airlines, doanh thu quý IV đạt gần 19.500 tỷ đồng, tăng hơn 10.000 tỷ đồng so với cùng năm 2021. Tuy nhiên, việc kinh doanh dưới giá vốn khiến hãng hàng không này lỗ gộp 828 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 635 tỷ của cùng kỳ.

Cả năm 2022, tổng doanh thu của Vietnam Airlines đạt hơn 70.500 tỷ đồng. Con số này tương đương trên 70% mức trước dịch năm 2019 và lớn hơn cả 2 năm 2020, 2021 gộp lại. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn lỗ ròng 10.369 tỷ đồng. Mức lỗ này đã giảm khoảng 3.000 tỷ đồng so với năm 2021 và thấp hơn so với kế hoạch đề ra hồi giữa năm.

Lũy kế đến hết 31/12, Vietnam Airlines ghi nhận khoảng lỗ gần 34.200 tỷ đồng. Vốn chủ âm khoảng 10.200 tỷ, trong khi đầu năm vẫn dương trên 500 tỷ.

Theo lý giải của Vietnam Airlines, kết quả thua lỗ quý IV/2022 là do thị trường quốc tế phục hồi chậm, chi phí nhiên liệu tăng mạnh, xung đột Nga-Ukraine, các biến động về tỷ giá và lãi suất tăng.

Hải Đường

Theo VietnamFinance