Khải Hoàn Land (KHG): Ông Phan Tuấn Nghĩa trở lại làm cổ đông lớn

Ông Phan Tuấn Nghĩa, con trai bà Nguyễn Thị Lệ Thúy, Giám đốc khối kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land vừa mua vào 4,29 triệu cổ phiếu KHG trong giao dịch ngày 12/10.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Nghĩa tại Khải Hoàn Land đã tăng từ 4,55% (tương đương hơn 20 triệu cổ phiếu) lên 5,52% vốn điều lệ (tương đương hơn 24,4 triệu cổ phiếu), đồng thời trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Được biết trước đó, ông Nghĩa từng là cổ đông lớn tại Khải Hoàn Land tuy nhiên đến ngày 26/1/2022, ông Nghĩa đã bán ra gần 12,6 triệu cổ phiếu KHG, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,55% còn 4,61% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn.

Trước đó, trong giai đoạn từ ngày 2 - 30/8, ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT Khải Hoàn Land cũng đã hoàn tất mua 3 triệu cổ phiếu KHG, phương thức giao dịch là khớp lệnh trên sàn giao dịch.

Trước giao dịch, ông Hoàn nắm giữa hơn 135,6 triệu cổ phiếu KHG, tương đương với tỷ lệ sở hữu là 30,61%. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Hoàn đã tăng lên 31,29% vốn điều lệ, đồng thời nâng tỷ lệ sở hữu của ông Hoàn cùng gia đình lên 45,97% vốn điều lệ công ty, tương đương hơn 203,7 triệu cổ phiếu.

Trước Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn, nhiều lãnh đạo khác của Khải Hoàn Land cũng đăng ký mua vào cổ phiếu. Cụ thể, Tổng giám đốc Đinh Thị Nhật Hạnh đã mua 1 triệu cổ phiếu KHG trong thời gian từ ngày 22/6 đến ngày 22/7, tăng tỷ lệ sở hữu từ 1% lên 1,23% (tương đương hơn 5,4 triệu cổ phiếu).

Bên cạnh đó, Phó tổng giám đốc Phùng Quang Hải mua vào 500.000 cổ phiếu KHG trong thời gian từ ngày 29/6 đến ngày 19/7. Qua đó, ông Quang Hải đã nâng sở hữu tại KHG từ 1,112 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,25% lên 1,612 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,36%.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2022, doanh thu thuần của Khải Hoàn Land đạt 264 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận gộp đạt 128 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Khải Hoàn Land đạt 463 tỷ đồng, tăng 53%; lợi nhuận gộp đạt 173 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Khải Hoàn Land đạt 6.841 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm. Các khoản phải thu có tốc độ tăng đáng kể, tăng 12%, đạt 5.878 tỷ đồng, chiếm tới 86% tổng tài sản; trong đó: các khoản phải thu ngắn hạn 1.180 tỷ đồng, giảm 3%, các khoản phải thu dài hạn 4.698 tỷ đồng, tăng 41%.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance