Khánh Hòa ra 'tối hậu thư' gỡ vướng 2 dự án khu đô thị của Bất động sản Hà Quang

Liên quan đến việc gỡ vướng cho dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 1 và Lê Hồng Phong 2, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thủ trương các cơ quan, đơn vị nghiêm túc trong việc chủ trì và phối hợp để hoàn thành công việc.

Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 2.
Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 2.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang liên quan đến những vướng mắc tại 2 Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 1 Lê Hồng Phong 2 (Nha Trang).

Theo đó, liên quan đến việc xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 1 và Lê Hồng Phong 2, tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện chỉ đạo của tỉnh xử lý vướng mắc nói trên, hoàn thành trước ngày 20/8.

Liên quan đến việc lập mảnh trích đo địa chính phục vụ xác định tiền bồi thường, hỗ trợ mà Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang đã chi trả đối với các dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 1 và Lê Hồng Phong 2, tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung kiến nghị của doanh nghiệp. Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Sở Tài chính chủ trì xem xét, tổng hợp các nội dung vướng mắc liên quan đến kiến nghị của Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang để báo cáo tham mưu tỉnh trước ngày 30/8.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho hay, tỉnh đã có nhiều văn bản yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thành báo cáo, tham mưu giải quyết các vướng mắc tại 2 dự án bất động sản của Công ty Cổ phần Bất độn sản Hà Quang. Tuy nhiên, đến nay các đơn vị chưa chủ động, kịp thời báo cáo, chưa hoàn thành việc tham mưu theo nội dung chỉ đạo của tỉnh.

Do vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc trong việc chủ trì và phối hợp để hoàn thành công việc.Trường hợp các cơ quan, đơn vị không nghiêm túc thực hiện, làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc của tỉnh và Chủ tịch tỉnh thì thủ trưởng các Sở, ngành chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

Động thái quyết liệt trên của UBND tỉnh Khánh Hòa nhằm giải quyết vướng mắc khiến hàng ngàn hộ dân mua đất tại dự án Khu đô thị Lê Hồng Phong 1 và 2 đã nhiều năm mà không được cấp sổ hồng. Nguyên nhân là do Khánh Hòa chưa xác định được giá đất để thu tiền sử dụng đất tại 2 dự án này.

Theo Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, qua kiểm tra rà soát, đơn vị nhận thấy hồ sơ dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 1 và Lê Hồng Phong 2 rất phức tạp do triển khai kéo dài trải qua nhiều giai đoạn với chính sách pháp luật khác nhau, nhiều lần tách, nhập dự án; nhiều lần thay đổi, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư…

Do chưa nhận được các thông tin làm cơ sở thực hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh qua từng giai đoạn của dự án nên cơ quan thuế chưa có cơ sở để xác định chính xác số tiền chậm nộp và xử lý số tiền doanh nghiệp tự nộp vào ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của tỉnh.

Trong khi đó, Sở Tài chính đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang thực hiện việc đo đạc, trích đo địa chính để làm cơ sở xác định số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng mà doanh nghiệp đã chi trả theo từng dự án.

Theo quy hoạch, Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 1 có 1.391 căn liền kề và biệt thự. Đến nay, có 357 căn đã xây dựng, nhưng mới chỉ được cấp tách cho khách hàng 173 sổ riêng lẻ. Riêng ở Khu đô thị mới Lê Hồng Phong 2, theo quy hoạch có 2.506 căn liền kề và biệt thự. Đến nay, đã có 1.217 căn hoàn thành xây dựng nhưng chưa có căn nào được cấp sổ hồng.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance