Khu kinh tế Vân Phong chuẩn bị có thêm hai khu đô thị hơn 15.000ha

Theo quy hoạch, đây là hai khu đô thị năm trong số 19 phân khu của Khu Kinh tế Vân Phong được thông qua, tạo điều kiện thu hút đầu tư, triển khai các dự án tại khu vực này…

HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 2 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, tỷ lệ 1/2000 gồm: khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông (phân khu 8) và trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn (phân khu 3), nằm trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông (phân khu 8) 

Phân khu 8 có tổng diện tích hơn 6.631ha thuộc địa phận các xã: Vạn Thọ, Vạn Phước, Vạn Khánh, Vạn Thắng, Vạn Long, Vạn Bình, phía bắc huyện Vạn Ninh bao gồm đất liền phần dự kiến lấn biển và phần mặt nước biển.

Khu kinh tế Vân Phong
Khu kinh tế Vân Phong

Trong đó, khu vực đất liền gần 5.300ha (có 1.553ha khu vực dự kiến lấn biển), vùng mặt nước biển rộng hơn 1.330ha.

Phân khu 8 có ranh giới phía Bắc giáp vùng đồi núi xã Vạn Phước, xã Vạn Thọ; phía Nam giáp vịnh Vân Phong; phía Đông giáp vịnh Vân Phong và bán đảo Hòn Gốm; phía Tây giáp đồi núi xã Vạn Thắng.

Đây là khu đô thị, dịch vụ, tài chính, văn phòng có dân số khoảng 122.000 người. Trong đó, hơn 3.985 ha đất xây dựng các khu chức năng khu kinh tế, và hơn 1.314 ha đất nông nghiệp và chức năng khác.

Mục tiêu quy hoạch quy hoạch và phát triển khu vực theo định hướng tại Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khu vực Bắc Vân Phong, các hoạt động nuôi trồng thủy sản ven bờ sẽ từng bước được chuyển đổi và thay thế. Nơi này sẽ tổ chức các trung tâm dịch vụ công cộng ven biển để làm tăng giá trị chung của toàn khu vực.

Khánh Hòa cũng xác định khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông là khu đô thị gần kề sân bay, đáp ứng nhu cầu phát triển đa chức năng cao cấp, thương mại dịch vụ, trung tâm nghiên cứu, cảng hàng không, bến thủy phi cơ, tổ chức hội nghị hội thảo, du lịch kết hợp đô thị biển, công viên chuyên đề, du lịch công cộng.

Trung tâm cảng biển - đô thị Đầm Môn (phân khu 3)

Phân khu 3 có tổng diện tích hơn 8.276ha thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh. Trong đó, khu vực đất liền khoảng 4.445ha (có 616ha khu vực dự kiến lấn biển), vùng mặt nước biển rộng hơn 3.830 ha để khớp nối không gian.

Phân khu 3 có ranh giới phía Bắc giáp Phân khu 5 (Khu ĐT-TM-DL Tuần Lễ - Hòn Ngang) và biển Đông; phía Nam giáp phân khu 2 (KDL núi Khải Lương), phía Đông giáp biển và phía Tây giáp Vũng Đầm Môn.

Đây là khu đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, cảng biển quốc tế có dân số khoảng 29.000 người. Trong đó, hơn 2.200 ha đất xây dựng các khu chức năng và hơn 2.100 ha đất nông nghiệp và chức năng khác.

Mục tiêu quy hoạch và phát triển khu vực theo định hướng tại Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, cấu trúc phát triển không gian tổng thể khu vực Bắc Vân Phong (thuộc Khu kinh tế Vân Phong) gồm các khu du lịch cao cấp tại Đảo Hòn Lớn và bán đảo Hòn Gốm, cảng trung chuyển quốc tế, cảng du lịch quốc tế, các công trình dịch vụ hậu cần cảng, công nghiệp tại khu vực Đầm Môn, các khu đô thị, du lịch, các không gian cây xanh, mặt nước và các khu đồi núi.

Tính từ đầu tháng 7/2023 đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 10 phân khu tại Khu kinh tế Vân Phong (thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh), với tổng diện tích hơn 53.000 ha.

Ngoài 2 phân khu nói trên còn có khu du lịch sinh thái đảo Hòn Lớn (phân khu 1); khu du lịch núi Khải Lương (phân khu 2); khu đô thị, du lịch Vĩnh Yên - Mũi Đá Son (phân khu 4); khu đô thị và công nghiệp Bắc Hòn Hèo (phân khu 17); khu dịch vụ đô thị và dân cư Đông - Bắc Ninh Hòa tại Khu kinh tế Vân Phong (phân khu 16)...

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống