Kiểm định Xây dựng - Coninco: Bị truy thu thuế 4,4 tỷ, gánh nợ 750 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định Xây dựng - Coninco (Công ty Kiểm định xây dựng - Coninco) thiết kế nhiều dự án lớn như sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất.. bị truy thu thuế, xử phạt vi phạm hành chính lên đến 4,4 tỷ đồng. Cùng với đó, DN đang có nợ phải trả gần 753 tỷ đồng, gấp 5 lần vốn chủ sở hữu.

Liên tục bị truy thu thuế

Đầu tháng 6/2024, Cục thuế thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận thanh tra thuế tại Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định Xây dựng - Coninco. Theo đó, thanh tra đề nghị truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp 4,4 tỷ đồng do có hàng loạt tồn tại về nghiệp vụ, tuân thủ quy định thuế.

Toà nhà Coninco Tower (ảnh minh hoạ)
Toà nhà Coninco Tower (ảnh minh hoạ)

Cụ thể, về thuế GTGT, công ty kê khai thiếu doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra thuế suất 0%. Điều này vi phạm quy định về thời điểm xác định doanh thu tại điều 8, điều 9 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính. Cùng với đó, Công ty Kiểm định Xây dựng - Coninco chưa giảm trừ thuế GTGT phân bổ cho doanh thu không chịu thuế.

Về thuế TNDN, Công ty Kiểm định Xây dựng - Coninco tiếp tục kê khai thiếu thuế TNDN đối với các dự án xuất hóa đơn ghi nhận vào tài khoản 3387 (Tài khoản doanh thu chưa thực hiện); Hạch toán chi phí không phục vụ doanh thu trong kỳ, vi phạm khoản chi không được trừ. Cùng với đó, Công ty Kiểm định Xây dựng - Coninco chưa kê khai các khoản phải trả không có chủ, các khoản nợ làm dự án.

Thêm nữa, Công ty xuất hóa đơn sai thời điểm đối với dự án muối mỏ Việt Lào đã hoàn thành trong năm, vi phạm quy định tại điều 9 nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ.

Cùng với đó, trong năm 2022, năm 2023, Công ty Kiểm định Xây dựng - Coninco sử dụng 707 hoá đơn mua hàng hoá dịch vụ của doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh, tổng số tiền 4,9 tỷ đồng, thuế GTGT là 453 triệu đồng. Theo đó, ngày 23/5/2024, Coninco đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT khấu trừ, trùng lặp tổng số tiền 462 triệu đồng và điều chỉnh giảm chi phí hàng tồn kho dở dang do đơn vị chưa hạch toán giá vốn của các dự án chưa hoàn thành sang năm 2024, tổng số tiền 2,2 tỷ đồng.

Theo đó, Đoàn thanh tra yêu cầu Công ty Kiểm định Xây dựng - Coninco nộp ngay số tiền truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp tổng số tiền 4,4 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm xử phạt hành chính 719 triệu đồng, truy thu thuế 3,5 tỷ đồng, tiền chậm nộp thuế 107 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2023, Công ty Kiểm định Xây dựng - Coninco bị truy thu và tiền lãi chậm thuế là gần 185 triệu đồng, năm 2022 là 639 triệu đồng.

Nợ phải trả gấp 5 lần vốn chủ sở hữu.

Công ty Kiểm định xây dựng - Coninco ghi nhận doanh thu năm 2023 đạt 495 tỷ đồng, tăng nhẹ 12% so với năm 2022. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 đạt 17,6 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2022.

Về tài sản, Công ty Kiểm định Xây dựng - Coninco có tổng tài sản gần 900 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 58,5% tương đương 524 tỷ đồng. Đáng chú ý, chiếm phần lớn tài sản ngắn hạn là các khoản phải thu ngắn hạn, gần 330 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2023, có vốn góp chủ sở hữu là 88 tỷ đồng và phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 17 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 21 tỷ và thặng dư vốn cổ phần 15,6 tỷ đồng.

Cùng với đó, nợ phải trả đạt 753 tỷ đồng, trong đó 240 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện được, 108 tỷ đồng nợ vay, 161 tỷ đồng phải trả ngắn hạn khác và 215 tỷ đồng người mua trả tiền trước.

Tại 31/12/2023, Công ty Kiểm định Xây dựng - Coninco ghi nhận phải trả người lao động hơn 17 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm 2023. Được biết, chi phí nhân viên quản lý năm 2023 chỉ hơn 29,3 tỷ đồng. Trong khi đó, cuối năm 2023 Coninco chỉ còn 1.001 nhân viên.

Theo đó, hệ số nợ phải trả gấp 5,2 lần vốn chủ sở hữu.

Công ty Kiểm định Xây dựng - Coninco thiết kế, kiểm định nhiều dự án lớn như Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không Nội Bài, Dự án Minato Residence Hải Phòng, Trung tâm hành chính Ninh Thuận cùng nhiều hạng mục khác.

Theo tài liệu của VietnamFinance, Công ty Kiểm định Xây dựng - Coninco được thành lập vào năm 2007, đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Công, vốn điều lệ là 88 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP chiếm 19,7%. Lĩnh vực kinh doanh chính là lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế công trình, kiểm định chất lượng, tư vấn giám sát thi công,..

Hiện nay, Công ty Kiểm định Xây dựng - Coninco có 1 chi nhánh tại TP.HCM và 1 Trung tâm nghiên cứu khoa học, Công nghệ và đào tạo Coninco ở Hà Nội và 1 công ty đặt tại Lào.

Nguyễn Kim

Theo VietnamFinance